Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE RECUNOAȘTERE SAU STABILIRE DE FILIAȚIE

23 martie 2021

Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara cãsãtoriei se depune la starea civilă care are în pãstrare actul de naştere al celui recunoscut. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE


RECUNOAŞTEREA COPILULUI

(Declarație dată în fața ofițerului de stare civilă) sau Declarație notarială sau Testament sau Hotărâre judecătorească – original

Trebuie recunoscute hotărârile străine de către tribunalul competent din România; prin urmare se prezintă hotărârea prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original


Act de identitate tată, dacă este cazul – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.


ÎNCUVIINȚAREA PURTĂRII NUMELUI TATĂLUI

Declarație dată în fața ofițerului de stare civilă – original

Declarație scrisă a ambilor părinți, dată numai în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naștere, iar dacă copilul recunoscut are peste 14 ani, declarația se face numai cu acordul scris al acestuia, dat odată cu părinții în fața ofițerului de stare civilă care are în păstrare actul de naștere.


Act de identitate tată – original și fotocopie


Act de identitate mamă – original și fotocopie


Act de identitate copil, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificat de naștere copil – original și fotocopie

Se anulează și se eliberează un alt certificat completat cu numele corespunzător

#thegov_search_65e1cdc66adb6:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut