Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Asociații de proprietari

Program de lucru

Registratura Primăria Sector 5

Luni - Joi - 08.00-16.00;

Vineri 08.00-13.30

Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor condominiului

O.M.F.P. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial condominiului

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Ordinul A.N.R.E. 179/2015 pentru aprobarea procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordinul 29/1993-Normativul cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

TERMENELE REGĂSITE în Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Ordinul 29/1993-Normativul cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Alte documente utile

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI A NOILOR MEMBRI

CERERE DE SCOATERE/INTRODUCERE LA/DE LA PLATĂ COTELOR DE ÎNTREȚINERE LUNARE

MODEL FORMULARE REGISTRE

NOTIFICARE PROPRIETARI RESTANȚIERI LA COTELE DE ÎNTREȚINERE

FIȘĂ CITIRE CONTOARE APĂ ĂRECE ȘI APĂ CALDĂ

ANGAJAREA ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

DREPTURILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

Model-BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Model CONTRACT DE MANDAT- PREȘEDINTE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR DIN CONDOMINII CONFORM LEGII NR.196/2018

REGULAMENTUL CONDOMINIULUI CONFORM LEGII NR.196/2018

#thegov_search_6690f43082a94:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut