Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.0520

E-mail: sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Documentații PUD

Conținut

PREZENTARE GENERALĂ


 

Componența nominală a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 42/28.02.2018

Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 47/27.02.2020

Regulamentul local de implicare a publicului – vizualizare HCL nr. 100/18.06.2020

 Secretar C.T.A.T.U. – arh. Irina Popescu

 Contact: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 Adresă de e-mail: urbanism-pud@sector5.ro 

 Telefon: 021.314.43.18 /int. 1028

Program pentru informare și consultarea documentelor la sediul primăriei:

 Luni 14.00 – 16.00


ACTE NECESARE/DESCĂRCARE FORMULARE


 

  • OPIS DOCUMENTE NECESARE descărcare
  • PRECIZĂRI ȘI INDICAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE/APROBARE A PLANURILOR URBANISTICE DE DETALIU  descărcare
  • Cerere pentru avizarea/aprobarea documentației P.U.D.  – descărcare
  • Anunț de intenție – descărcare
  • Model panou – descărcare

     

IMPORTANT:

Documentațiile se vor depune în conformitate cu OPIS DOCUMENTE NECESARE și cu PRECIZĂRI ȘI INDICAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE/APROBARE A PLANURILOR URBANISTICE DE DETALIU; documentațiile incomplete se vor returna, la fel și cele care conțin documentele solicitate, dar care nu sunt întocmite conform legislației și normativelor în vigoare (Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu – indicativ G M 009-2000 și Ordin M.L.P.A.T. nr. 91/1991) și care nu țin cont de precizările și indicațiile mai sus menționate.

INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI


 

În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., se supun spre informare și consultare publică următoarele documentații de urbanism tip P.U.D.

INFORMARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ DOCUMENTAȚII P.U.D.

63.Calea Ferentari nr. 86A

Construire imobil P+1E cu funcțiunea de spațiu comercial Dată afișare:...

Citiți mai multe

62.Str. Dumbrava Nouă nr. 24A

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er Dată afișare:...

Citiți mai multe

61. Str. Poenița nr. 70

Construire locuință unifamilială P+1E Dată afișare: 19.05.2021...

Citiți mai multe

60. Intr. Cosmina nr. 19A

Construire locuință unifamilială P+1E Dată afișare: 19.05.2021...

Citiți mai multe

59. Str. Iordache Năstase nr. 38

Construire locuință unifamilială P+1E Dată afișare: 19.05.2021Termen:...

Citiți mai multe

58. Str. Lt. Petre Linteș nr. 14

Construire locuință unifamilială S+P+1E+M și anexă P Dată afișare:...

Citiți mai multe

Referitor la documentațiile de urbanism afișate, se pot transmite comentarii, observaţii şi propuneri – la registratura Primăriei Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti, pe adresa de mail urbanism-pud@sector5.ro sau în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 5, în baza programului afișat pe site. Termenul de depunere a sesizărilor și/sau de prezentare la sediul instituției pentru discuții, de către persoanele implicate în procesul de consultare, este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării pe site a documentelor.

DOCUMENTAȚII P.U.D. APROBATE

33. Șos. Panduri nr. 79-81

Construire imobil cu spații de birouri și servicii anexe 3S+P+11E+E12 tehnic...

Citiți mai multe

32. Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 32

Construire imobil 2S+P+5E+6Er cu destinație rezidențială /...

Citiți mai multe

31. Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44

Construire ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare...

Citiți mai multe

30. Str. Telița nr. 15A

Construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter...

Citiți mai multe

29. Șos. Sălaj nr. 331-343 LOT 2

Construire imobil locuințe colective D+P+6E Aviz, HCL, planșă Dă...

Citiți mai multe

28. Intr. Vladimiri nr. 11-17

Construire 3 (trei) locuințe înșiruite P+1E+M Aviz, HCL, planșă Dă...

Citiți mai multe

Registratură Primăria Sector 5
Program depunere documente la Ghișeu
Luni - Joi - 08.30-16.00;
Vineri 08.30-13.30