Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Bine ați venit pe platforma online „Primăria Sectorului 5” sau pe site-ul web identificat cu adresa URL: https://www.sector5.ro/ (“Site“). Accesarea Platformei „Primăria Sectorului 5” (astfel cum este definita mai jos), precum și utilizarea serviciilor prestate prin intermediul Site-ului au loc ulterior informării dumneavoastră cu privire la existența termenilor și condițiilor enumerate mai jos și, în cazul accesării Platformei, acordării posibilității de a-i accepta în mod expres. În lipsa acestui accept, explicit sau implicit, din partea dumneavoastră, nu puteți utiliza Platforma „Primăria Sectorului 5” și/sau Site-ul.

Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Accesand si utilizand Site-ul, acceptati, fara limitari sau calificari, aceste conditii.

Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Platforma „Primăria Sectorului 5” este un produs software, dezvoltat și întreținut pentru Primăria Sectorului 5 în cadrul furnizării serviciilor publice către persoanele fizice/juridice, petenți, contribuabili etc.

Secțiunea Termeni și Condiții are scopul de a informa utilizatorii cu privire la produsele / serviciile gazduite de acest site, dar și de a proteja interesele Primariei Sectorului 5 (în calitate de furnizor) de eventuale utilizări necorespunzătoare / abuzive ale site-ului.

Prezentul acord legal dintre dumneavoastră și Primăria Sectorului 5 București are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a platformei online, precum și a serviciilor aferente. Puteți utiliza Platforma numai în conformitate cu acesti Termeni și Condiții.

 1. Utilizarea și funcționarea platformei online

2.1. Primaria Sectorului 5 oferă Utilizatorului, în baza contului creat de către Utilizator, acces la Platforma prin intermediul căreia acesta poate accesa serviciile dorite.

Prin folosirea acestei aplicații, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți.

2.2. Serviciile publice furnizate prin intermediul Platformei „Primăria Sectorului 5” se adresează doar Utilizatorilor care acceptă acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Primăria Sectorului 5 poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calității sale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare. În această situație, Primăria Sectorului 5  nu va prelucra Datele cu Caracter Personal existente în cadrul informațiilor / documentelor suplimentare oferite decât în scopul dovedirii legitimității calității de Utilizator. În vederea furnizării serviciilor specifice activității, secțiunea aferentă înregistrării potențialilor beneficiari permite completarea online a unui formular (formular de înrolare).

2.3. Prin intermediul Platformei și/sau a Site-ului, Primăria Sectorului 5 oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:

 1. a) Primăria Sectorului 5:

– …

 1. b) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale:

– …

 1. c) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

– …

2.4. Pentru ca un Utilizator să poată beneficia, în cele mai bune condiții, de serviciile descrise mai sus, acesta trebuie să urmeze un anumit set de pași:

 1. a) accesarea Platformei este disponibila de pe orice telefon sau computer;
 2. b) crearea unui cont de Utilizator, prin completarea unui formular conținând următoarele câmpuri: nume, prenume, telefon, adresă e-mail, parola;
 3. c) la completarea acestui formular, Utilizatorul este obligat să furnizeze date actuale și complete; în lipsa completării formularului, o persoană fizică nu poate deveni Utilizator al Platformei „Primăria Sectorului 5”; scopul solicitării și prelucrării acestor informații de către Primaria Sectorului 5 este descris în Politica privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 4. c) în cadrul procesului descris la litera b), acceptarea Termenilor și confirmarea că a fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente fiind accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul platformei;
 5. d) selectarea a cel puțin uneia dintre serviciile puse la dispoziție prin Platformă.

2.5. Ca urmare a pașilor indicați mai sus, Primăria Sectorului 5, prin intermediul Platformei, are acces și prelucrează anumite informații existente în conturile electronice ale Utilizatorilor. Accesul și prelucrarea sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii.

2.6 Utilizatorul are responsabilitatea păstrării datelor de identificare și de conectare aferente contului de Utilizator în siguranță, pentru a preveni sau reduce șansele accesului neautorizat în contul creat în Platforma.

2.7 În cazul în care, în cursul utilizării Platformei, Utilizatorul observă orice elemente care ar putea indica funcționarea necorespunzătoare a acesteia, poate semnala acest fapt instituției printr-un e-mail transmis la adresa primarie@sector5.ro sau poate utiliza secțiunea https://www.sector5.ro/contact din cadrul platformei.

2.8 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Platformei. În schimb, Primăria Sectorului 5 garantează că prelucrează datele generate de Utilizator în cadrul Platformei, inclusiv Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Politicii.

 1. Modificarea termenilor

3.1. Serviciile platformei pot fi modificate în timp, pe măsura ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități. Astfel, termenii pot fi modificați oricând de către Primaria Sectorului 5. Ori de câte ori vom face modificări, Utilizatorul va fi notificat în acest sens în momentul accesării Platformei și i se va solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor Termeni.

3.2. Utilizatorii pot accesa, în cadrul Platformei, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.

 1. Activități interzise

Nu puteţi accesa sau folosi platforma online pentru nici un alt scop decât cel pentru care Furnizorul (Primăria Sectorului 5, București) îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru aplicație, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu aplicația;
 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt utilizator ori a unei alte persoane;
 • utilizarea contului de utilizator ce aparţine unui alt utilizator;
 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul aplicației în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricărui tip de software care cuprinde sau în orice fel care constituie o parte a aplicației;
 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 • extragere sistematică de date sau alt conţinut din aplicație pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Furnizorului;
 • orice utilizare neautorizată a serviciilor furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite e-mail-uri nesolicitate;
 • utilizarea platformei într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile în România și Uniunea Europeană.

5. Întreruperea / Anularea serviciilor

Primaria Sectorului 5 își rezervă dreptul de a modifica unilateral dispozițiile prezentului Acord în conformitate cu legislatia română în vigoare la momentul respectiv, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem ca veți încălca termenii și condițiile noastre.
Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiați dumneavoastră, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încalca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră  dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat conform legii române.
Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului Acord cu privire la înțelesul, întinderea, executarea sau încetarea acestuia va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

6. Limitări ale răspunderii și despăgubiri

Primăria Sectorului 5 nu este responsabilă pentru erorile și/sau prejudiciile survenite în urma neglijenței utilizatorilor privind confidențialitatea informațiilor de Cont, a numelui de utilizator și/sau a parolei sale. Fiecare utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți beneficiari, în acest caz, utilizatorul primordial va fi cel care va beneficia de Cont și respectiv de serviciile aferente accesării contului platformei, fără nicio declinare de răspundere. În situația în care Primăria Sectorului 5 descoperă Conturi partajate astfel, aceasta își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul utilizatorului secundar la serviciile proiectului accesat prin Platforma.

6.1. Răspunderea Primariei Sectorului 5 se va limita la pierderea directă și nu va include pierderile indirecte sau subsecvente. Astfel, printre altele, se vor exclude: pierderi ale venitului, pierderi datorate afectării imaginii personale, pierderi de servicii ca urmare a închiderii contului.

6.2. Primăria Sectorului 5 nu are nicio răspundere pentru daunele cauzate de spargerea Platformei de către terțe părți.

 1. Proprietate intelectuală

Primăria Sectorului 5 este titular al tuturor drepturilor asupra conținutului Platformei și al Site-ului (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Platforma, fără acordul prealabil scris al Primăriei Sectorului 5.

8. Încetare

8.1. Prezentul Acord poate înceta în următoarele moduri:

 1. a) prin denunțare de către oricare dintre părți, cu preaviz de 5 (cinci) zile;
 2. b) Primăria Sectorului 5 poate denunța unilateral Acordul, în urma unei notificări prealabile cu 5 zile înainte de încetare, fără ca utilizatorul să poată să pretindă daune-interese, în următoarele cazuri:
 • datele furnizate de catre utilizator în Cont sunt incomplete sau incorecte, iar serviciile solicitate nu pot fi realizatate;
 • realizarea a mai mult de două înscrieri consecutive în baza platformei, eșuate.
 1. c) prin acordul părților, consemnat în scris;
 2. d) în caz de forță majora;

8.2. La încetarea Acordului, Primăria Sectorului 5 va inchide conturile utilizatorilor, iar aceștia (utilizatorii) vor înceta orice folosire, în orice mod, a Platformei. Cu toate acestea, acesta prevedere nu va fi interpretata ca restricționând dreptul Primăriei Sectorului 5 la orice alte remedii disponibile, bănesti sau de alt fel si nu va impiedica instituția de la repararea prejudicului astfel creat de utilizator pe orice cale.

9. Notificări

9.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi valabil efectuată dacă este făcută în formă scrisă și adusa la cunoștința părții fie prin scrisoare recomandată, fax sau poștă electronică (e-mail). În cazul în care notificarea se va face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare care urmează zilei de expediere. Notificarea verbală și/sau telefonică nu este luată în considerare.

10. Confidențialitate

10.1. Pe parcursul derularii Acordului, părțile pot avea acces la Date Confidențiale privind cealaltă parte. Părțile agreează ca vor fi dezvaluite doar acele date necesare pentru prestarea serviciilor solicitate, conform competențelor și/sau obligațiilor legale.

10.2. Datele confidențiale nu includ informații care:

 1. a) sunt sau devin parte din domeniul public în absența acțiunii sau inacțiunii celeilalte părți;
 2. b) se aflau în mod legal în posesia celeilalte părți, nefiind obținute în mod direct sau indirect de la partea care a facut cunoscută informația respectivă;
 3. c) sunt aduse în mod legal la cunoștința celeilalte părți de către un terț, fără impunerea unei restricții privitoare la divulgarea lor sau
 4. d) sunt obținute independent de către cealaltă parte.

10.3. Părțile convin să păstreze confidențialitatea datelor, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate. De asemenea, parțile convin să divulge Informații Confidențiale numai acelor angajati care sunt instruiți cu privire la asigurarea confidențialității datelor. Nimic nu poate împiedica oricare dintre părți să dezvăluie Informații Confidențiale în cazul unor dispute de natură juridică apărute din/în legatura cu Acordul prezent sau de la dezvăluirea acestora catre o instituție publică, daca o asemenea divulgare este cerută de lege.

10.4. În cazul în care utilizatorul transmite informații sau materiale prin intermediul Site-ului, utilizatorul acceptă ca Primaria Sectorului 5 are acces nerestricționat și irevocabil la acestea și dreptul de a le utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui, conform grilelor definite de activitățile necesare prestării serviciilor publice.

11. Forță majoră

11.1. Parțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor atunci când acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se află în afara controlului părții respective, care nu implică vina sau neglijența acesteia. Se includ, fără limitări: calamități naturale, izbucnirea unor revolte civile, acte de terorism, acte ale oricarui guvern sau organe ale puterii de stat, razboaie, incendii, inundații, epidemii, restricții impuse de carantina sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în vederea ameliorarii efectului evenimentului care constituie forța majoră.

11.2. Cazul de forță majoră va fi notificat celorlalte părți în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariția sa.

11.3. În cazul în care acest eveniment se prelungește pentru o perioada de peste 90 (nouăzeci) de zile și impiedică furnizarea serviciilor, oricare dintre părți poate anula Acordul prin transmiterea unei notificări scrise.

12. Date personale

Primăria Sectorului 5 garantează că datele personale ale utilizatorului, colectate prin intermediul Contului, vor fi folosite exclusiv în scopul prestării serviciilor publice în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 și Legii nr. 190/2018 (detalii în documentul „Politica de confidențialitate”)


Anexa nr.1 la hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. / data

Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local.

Art. 1

(1) Actele administrative fiscaleactele de executare si alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta valabile fara semnatura si stampila organului fiscal local, emise in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:

 1. a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. b) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. c) Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local;
 4. d) Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local;

(2) Actele administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sunt valabile si opozabile contribuabililor sau tertilor fara semnatura olografa si stampila conducatorului organului fiscal, insa vor purta semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat al organului fiscal local.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL SECTORULUI 5

Anexa nr.1 la hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. / data

Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare si a altor acte emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

CAPITOLUL I: Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Art. 1:

Mijloace electronice prin care se poate realiza comunicarea

(1) Actele administrative fiscale mentionate in Anexa 1 la prezent Hotarare emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 pot fi comunicate catre contribuabil prin intermediul platformei de contact pusa la dispozitie de catre organele fiscale locale ale Sectorului 5 ,,public.ditl5.ro/AvansisOnline.”.

(2) Comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 conform alin. (1) se poate realiza doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5detine un certificat calificat;
 2. b) Contribuabilul persoana juridica detine un certificat calificat;
 3. c) Contribuabilul persoana fizica sau juridica a inregistrat o cerere prin care a optat conform art. 2 alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul nr. 3097/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP- pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

d)Contribuabilul persoana fizica sau juridica a receptionat pe baza de semnatura credentialele pentru autentificare in cadrul platformei public.ditl5.ro/AvansisOnline (user si parola).

Art. 2:

Optiunea contribuabilului pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta

(1) Pentru a putea utiliza mijlocul electronic de transmitere a actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5, contribuabilii trebuie sa opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local pentru mijlocul de comunicare prevazut la art. 1 alin. (1) de mai sus

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune, in scris, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, la registratura organului fiscal local si va contine inclusiv adresa de corespondenta a contribuabilului. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunica, in scris, contribuabilului luarea in evidenta a solicitarii, informatiile necesare autentificarii in platforma de contact precum si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat, respectiv prin platforma de contact.

(3) In cazul in care contribuabilul a optat pentru transmiterea la distanta a actelor administrative fiscale prin intermediul platformei de contact, acesta isi asuma raspunderea pentru asigurarea mentenantei echipamentelor proprii prin care se realizeaza primirea informatiilor, precum si pentru pastrarea confidentialitatii credentialelor utilizate. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 nu raspunde pentru interceptarea informatiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanta prevazute la alin. (1) de catre persoane neautorizate.

Art. 3:

Modificarea optiunilor privind comunicarea prin mijloace electronice si renuntarea la serviciul de comunicare prin mijloace electronice

(1) Contribuabilii pot opta pentru modificarea sau renuntarea la comunicarea actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice, pe baza de cerere, in scris, depusa la registratura organului fiscal local.

(2) Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunica, in scris, contribuabilului luarea in evidenta a solicitarii de la alin. (1) si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice de transmitere la distanta pentru care a optat. In cazul renuntarii la utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunica, in scris, contribuabilului data de la care se utilizeaza celelalte forme de comunicare prevazute de lege.

Art. 4:

Gratuitatea serviciilor de comunicare prin mijloace de transmitere la distanta

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta furnizate de catre organele fiscale locale sunt gratuite.

CAPITOLUL II: Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5

Art. 5:

Comunicarea prin platforma de contact

(1) In cazul in care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 a optat, in conditiile art. 1, pentru dezvoltarea unei platforme de contact, contribuabilul, in baza cererii depuse la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5, poate opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale mentionate in Anexa 1, emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5, prin platforma de contact ,public.ditl5.ro/AvansisOnline”.

(2) Platforma de contact consta in punerea la dispozitia contribuabililor a unei aplicatii informatice prin intermediul careia se efectueaza comunicarea electronica a actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

(3) Contribuabilul se autentifica in cadrul platformei de contact prin credentiale de tip: nume/parola.

(4) Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 comunica contribuabilului, in scris, luarea in evidenta, informatiile necesare autentificarii in platforma de contact, precum si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale emise de acesta se va realiza exclusiv pe baza mijloacelor electronice pentru care a optat.

(5) In cazul comunicarii prin platforma de contact a actelor administrative fiscale emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5, acestea se considera comunicate in termen de 15 zile de la data punerii la dispozitie a documentului de catre Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 in spatiul virtual personal din cadrul platformei de contact.

(6) Numarul de intrare/iesire electronic si data punerii la dispozitia contribuabilului a actului administrativ fiscal emis de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 pus la dispozitie in spatiul virtual personal sunt inscrise in Registrul documentelor electronice.

(7) Inscrierile in Registrul documentelor electronice reprezinta dovada comunicarii si se arhiveaza, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

(8) Procedura detaliata privind modalitatea de identificare, inregistrarea si accesul contribuabilului la platforma de contact ,,public.ditl5.ro/AvansisOnline” cuprinde:

 1. a) Inregistrarea pe platforma de contact se face ca urmare a preinregistrarii pe site-ul ,,ditl5.ro/AvansisOnline” si pe baza cererii depuse de contribuabil la registratura Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5.
 2. b) Formularul tipizat de cerere se poate obtine de la sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau poate fi descarcat de pe site-ul ,, ditl5.ro/AvansisOnline”.
 3. c) Confirmarea preinregistrarii pe platforma de contact “ditl5.ro/AvansisOnline” este transmisa contribuabilului prin e-mail, introducerea unei adrese de e-mail valide fiind obligatorie.
 4. d) In baza cererii, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5comunica, in scris, contribuabilului luarea in evidenta a solicitarii si data de la care comunicarea actelor administrative fiscale si altor acte emise de acesta se va realiza exclusiv prin intermediul platformei de contact “ditl5.ro/AvansisOnline
 5. e) In urma accesarii platformei “ditl5.ro/AvansisOnline” si autentificarii pe baza de utilizator si parola, contribuabilul are posibilitatea descarcarii documentelor emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

Art. 8:

Confidentialitatea si acordul contribuabilului cu privire la prelucrarea automata a datelor cu caracter personal

(1) Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

(2) Acordul contribuabilului pentru folosirea datelor sale personale in scopul acordarii accesului la serviciile de comunicare prin mijloace electronice se considera a fi implicit prin inregistrarea la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 a cererii de comunicare prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5.

(3) Schimbul de date realizat intre Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 5 sau autoritatea administrativ-teritoriala si contribuabili trebuie sa indeplineasca cerinte standard de integritate ssi confidentialitate potrivit protocolului HTTPS.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL SECTORULUI 5

#thegov_search_65e1bd877164b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut