Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR PRIVIND ÎNREGISTRAREA NUMELUI/PRENUMELUI CU ORTOGRAFIEREA LIMBII MATERNE

23 martie 2021

Termenul este de 30 de zile.

Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de naștere sau la starea civilă de domiciliu. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere


Act de identitate – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens. 


Certificat de naștere – original și fotocopie

Originalul se reține spre anulare și se eliberează unul corespunzător modificărilor


Certificat de căsătorie – original și fotocopie

Originalul se reține spre anulare și se eliberează unul corespunzător modificărilor


Declarație notarială, dacă este cazul – original

Consimţământul celuilalt soţ cu privire la extinderea efectelor, dacă soţii au nume de familie comun sau

Consimţământul celuilalt părinte cu privire la extinderea efectelor asupra copiilor minori.

În lipsa acordului părinților cu privire la extinderea efectelor asupra numelui de familie al copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului.


Traducerea autentificată a numelui de familie/prenumelui, dacă este cazul – original

Traducerea autentificată a numelui de familie/prenumelui în limba maternă în cazul în care, ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui


Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz

#thegov_search_669a4ad19e9c9:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut