Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE SCHIMBARE DE NUME ŞI/SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE

23 martie 2021

Cererea se depune la starea civilă a locului de domiciliu.

În cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la starea civilă de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Starea Civilă Sector 1, București.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere


Act de identitate – original și fotocopie


Documentul de schimbare a numelui și/sau prenumelui – original și fotocopie


Traducere legalizată a documentului de schimbare, dacă este cazul – original și fotocopie


Traducerea legalizată a documentului de schimbare a numelui ți/sau prenumelui – original și fotocopie

Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar din străinătate, în acest din urmă caz documentul trebuind să fie apostilat/supralegalizat


Sentinţa de recunoaştere de către tribunalul din România a sentinţei de schimbare de nume/prenume, dacă este cazul – original și fotocopie

Hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate trebuie recunoscute de către instanța din România.


Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) sau Împuternicire avocațială (original) și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original.  Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_6655f85e63643:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut