Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNSCRIEREA ADOPŢIEI, A ANULĂRII SAU A DESFACERII ADOPŢIEI

23 martie 2021

În cazul adopţiei se întocmeşte un nou act de naştere la cererea persoanei îndreptățite, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

ARE COMPETENȚA ÎNTOCMIRII NOULUI ACT:

  1. În cazul adoptatorilor care au domiciliul în România, ofiţerul de stare civilă dela primăria în raza căreia se află domiciliul acestora;
  2. În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul/ reşedinţa în străinătate, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei în raza căreia s-a aflat domiciliul celui adoptat până la momentul încuviinţării adopţiei ori sediul instituţiei de ocrotire, după caz.

DOCUMENTE NECESARE:

cerere tipizată

sentinţa judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o;

certificatul de naştere al adoptatului, în original;

actul de identitate al adoptatorului/ actele de identitate ale adoptatorilor, după caz;

certificatul de căsătorie al adoptatorilor, dacă este cazul;

actul de identitate al adoptatului, dacă este cazul;

În cazul adopției cetățeanului român cu domiciliul/ reședința în străinătate și în cel al încuviințării adopției cu efecte depline în străinătate competența întocmirii noului act revine ofițerului de stare civilă din cadrul Direcției de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București.

PRIN ACT DE IDENTITATE SE ÎNȚELEGE:

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi: pașaportul

Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene Cardul de identitate  sau, după caz, Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei.

Informații suplimentare puteți solicita la telefon 021 314 43 18 cu interior 1126, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare:

Luni                         08.30 – 14.00;

Marți                      08.30 – 14.00;

Miercuri                 08.30 – 14.00;

Joi                            08.30 – 13.00 și 15.00 – 18.00;

Vineri                      08.30 – 13.00.

DOCUMENTE NECESARE

Înregistrarea adopţiei din România

Cerere


Sentinţa judecătorească – copie legalizată

Definitivă, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o,


Acte de identitate adoptatori – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.


Act de identitate adoptat, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificat de naștere adoptat – original


Certificat de căsătorie adoptatori, dacă este cazul – original și fotocopie

Înregistrarea adopţiei încuviinţată în străinătate

Cerere


Sentinţa de adopţie emisă de autoritățile din străinătate – original și fotocopie cu traducere legalizată

Trebuie recunoscute hotărârile străine de către tribunalul competent din România; prin urmare se prezintă hotărârea prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original


Documente de identitate adoptatori – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.


Act de identitate adoptat, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificat de naștere adoptat – original


Certificat de căsătorie adoptatori, dacă este cazul – original și fotocopie

Apostilată/supralegalizată și cu traducere legalizată, dacă este cazul


Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original.  Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.


Atenție!

Starea Civilă nu este în măsură să vă furnizeze informații privind adopția dumneavoastră! Însă, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., sprijină persoana adoptată în vederea exercitării dreptului de a-și cunoaște originile și propriul trecut și furnizează părinților firești și rudelor biologice ale acesteia informații vizând persoana adoptată.

În scopul realizării dreptului de cunoaștere a originilor și propriului trecut persoana adoptată beneficiază de sprijin pentru:

  1. a) obținerea de informații care atestă realizarea adopției, informații privind locul nașterii, numele și prenumele anterioare adopției, istoricul personal și traseul instituțional, informații privind identitatea părinților firești;
  2. b) căutarea părinților firești sau a rudelor biologice;
  3. c) facilitarea contactării părinților firești sau a rudelor biologice;
  4. d) organizarea și pregătirea întâlnirii cu părinții firești sau rudele biologice.
#thegov_search_6655edf96f85d:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut