Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI, ANULĂRII ORI A ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI

23 martie 2021

Cererea se depune la starea civilă care are în păstrare actul de căsătorie sau la starea civilă a locului de domiciliu. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere


Sentința de divorț Sau Certificatul de divorț – original și fotocopie

În original și fotocopie legalizată după hotărârea rămasă definitivă, apostilată/supralegalizată, după caz

Trebuie recunoscute hotărârile străine de către tribunalul competent din România (unde are domiciliul solicitantul) pentru hotărârile pronunțate în state care nu sunt membre ale U.E.; prin urmare se prezintă hotărârea prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original.

Hotărârile pronunțate în statele membre ale U.E. nu trebuie recunoscute de tribunalul competent din România, ci doar traduse cu legalizare, cu excepția celor care conțin mai multe capete de cerere și pentru care este necesară prezentarea hotărârii prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original.


Act de identitate – original și fotocopie

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens. 


Certificat de naștere – original și fotocopie


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Declarație notarială, dacă este cazul – original

Dacă din sentința de divorț emisă de autoritățile străine nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se solicită declarație pe propria răspundere din partea soțului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care sã rezulte numele pe care dorește sã îl poarte în urma divorțului;  Declarația este un document distinct; nu se acceptă menționarea numelui în cuprinsul procurii; numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimțământul acestuia.


Procura specială autentificată, dacă este cazul (original) și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original.  Procura se poate face la un notar public din țară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_662257b32564f:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut