Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ

23 martie 2021

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice. 

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE


Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă

Cerere (Anexa 62)

anexa-62Descarcă

Certificatul de căsătorie

în original, fotocopie.

Certificatul de căsătorie va rămâne în original la dosarul de divorț. În situația în care părțile decid să renunțe la procedura de divorț, acesta se va returna posesorilor.


Acte de identitate părți

în original, fotocopie, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;


Declarație locuință comună, dacă este cazul (Declarație locuință comună, dacă este cazul)

declaratie-locuinta-comuna-divortDescarcă

În situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, se va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă sau în fața notarului


Certificat de naștere ambii soți

în original, fotocopie.

În cazul în care unul dintre soți este cetățean străin, certificatul de naștere trebuie apostilat/supralegalizat și tradus cu legalizarea semnăturii.


Dovada achitării taxei de divorţ

Taxa de divorț este 564 lei, aceasta se achită la C.E.C sau D.I.T.L. sector 5 în contul RO35TREZ70521340250XXXXX.

Plata se poate face și online prin intermediul aplicației www.ghiseu.ro.

Selectați Alte taxe, alegeți impozite și taxe – sector 5 – codul 21.34.02.50. Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise/157, Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise, îndeplinirea procedurii de divorț. La secțiunea Descriere completați numele și prenumele soților ce intenționează să divorțeze.

Dovada plății se va face prin emailul de confirmare primit pe adresa personală.

Dovada achitării taxei se depune în original și rămâne la dosarul de divorț.


Proces-verbal , dacă este cazul (Anexa 63)

anexa-nr-63Descarcă

Când declarația este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării cererii se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.


Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

în original, fotocopie.

sentință/certificat de divorț, certificat de deces etc.


Cerere de RETRAGERE a cererii de divorț, dacă este cazul

În termen de 30 zile soții pot retragere cererea de divorț. În acest caz este obligatoriu să se prezinte ambii soți în fața ofițerului de stare civilă și să completeze o declarație.

Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ (după 30 zile)


Acte de identitate părți

în original, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;


Declarație la 30 zile – Menținerea cererii de divorț (Anexa 64)

anexa-nr-64-divDescarcă

La împlinirea termenului calendaristic de 30 de zile, soții se prezință împreună în fața ofițerului de stare civilă pentru menținerea sau renunțare

la cerere de divorț.


Declarație de RENUNȚAREA la procedura de divorț, dacă este cazul (Anexa 65)

anexa-65Descarcă

La împlinirea termenului calendaristic de 30 de zile, soții se prezință împreună în fața ofițerului de stare civilă pentru menținerea sau renunțare

la cerere de divorț.

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declarație


Proces-verbal , dacă este cazul (Anexa 63)

anexa-nr-63Descarcă

Când declarația este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării cererii se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.


 CLASAREA DOSARULUI DE  DIVORȚ Dacă soţii nu se prezintă împreună, la termenul de 30 de zile, dosarul de divorţ se clasează.

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:

a.  dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț,

b. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;

c.  dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;

d. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.


Eliberarea certificatului de divorț

Dacă soții stăruie să divorțeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

#thegov_search_6656f684a641a:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut