Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

22 martie 2021

Termen de eliberare – 7 zile

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri: 

  • când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
  • în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România, pentru documentele necesare click aici.

Cererea se depune la SPCEP a ultimului loc de domiciliu. În cazul în care se solicită schimbarea domiciliului, cererea se depune la SPCEP a viitorului loc de domiciliu.

Termenul de valabilitate – 1 an.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!


DOCUMENTE NECESARE

Cerere (original) Anexa 11 Cererea se listează față-verso 


Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie (expirată) – original


Trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm


Certificatul de naștere solicitant – original și fotocopie


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul – original și fotocopie

Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz – original și fotocopie

Prezentați oricare dintre documentele pe care le dețineți pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române sau a adresei de domiciliu.


Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz – original și fotocopie


Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original și fotocopie

Consultați rubrica ”Modalități de achitare a  taxei”


Procură și act de identitate împuternicit, dacă este cazul – original

În situația în care solicitantul actului de identitate provizoriu se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate provizoriu se poate face şi pe bază de procură  specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.


Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.

#thegov_search_66227e1b1aa3e:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut