Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAȘTERII PENTRU PERSOANA MAJORĂ

22 martie 2021

Termen pentru soluționarea dosarului de înregistrarea tardivă a nașterii este de 90 zile 

Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul. 

Maternitatea arondată Sectorului 5 este Spitalul Universitar de Urgenţă București 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.


DOCUMENTE NECESARE

Certificat medical constatator al nașterii – original și fotocopie

În cazul în care nu se prezintă certificatul medical constatator al nașterii se solicită expertiza medico-legală.


Declarație – original (Anexa 20)

Declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată la care anexează o fotografie color recentă de mărimea 3/4 cm.


Declarație – original (Anexa 21)

Declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane cunoscute, dată în fața ofițerului de stare civilă, la care anexează o fotografie recentă de mărimea 3/4 cm.


Raportul de anchetă socială – original


Doar pentru persoana neînregistrată de sex feminin

Declarație – original (Anexa 21.2)

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea nașterii sale, aceasta dă o declarație în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naștere a fost înregistrată. 


Dacă din declarație rezultă că persoana a dat naștere unui copil înregistrat aceasta prezintă fotocopia certificatului de naștere al copilului.


În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal – original (Anexa 18.1)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

#thegov_search_666dbce9825ca:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut