Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE AU DOBÂDIT/REDOBÂDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ

15 iulie 2021

Persoanele care au dobândit /redobâdit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia locuiesc.

DOCUMENTE NECESARE:

cererea tip (Anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate; (atenție, cererea se printează față-verso)

certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naştere şi, după caz,de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi, cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;

hotărârea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă /certificatul de divorț după caz, original şi copie;  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu/resedinţă);

un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României original şi copie;

documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structuri subordonate, original și copie, după caz.

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) (modalități de achitare a taxei)

I M P O R T A N T:

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetăţenie română. În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente .

#thegov_search_666d7606a1189:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut