Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

#FAPTE – Regenerare Urbana Amurgului

14 octombrie 2018
Cod proiect128464
Sursă finanțareProgramul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiective generale  Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulti, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și îmbunătățirii stării de sănătate generală a populației.
Obiective specificeOS 1: Implementarea de măsuri integrate de educație formală și nonformală pentru creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii, pentru minimum 110 persoane aparținând grupului țintă.OS 2: Promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unui număr de minim 152 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial.OS 3: Creșterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate noi și cu grad sporit de eficiență și servicii medicale.OS 4: Crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10 gospodării formate din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.OS 5: Schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin crearea unui spațiu al multiculturalismului și nondiscriminării pentru 300 de persoane din zona Amurgului și prin derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminării.
ParteneriPartener 1: RomActiv Business Consulting S.R.L.Partener 2: Fundația “Amfiteatru”Partener 3: Asociația EuropasPartener 4: Școala Gimnazială Nr. 125Partener 5: Institutul de pneumoftiziologie “MARIUS NASTA”
Valoarea totală a proiectului17.055.306,66 Lei
Contribuția proprie2%
Perioada implementare36 de luni de la data semnării contractului
#thegov_search_6623f30405f9b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut