Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

#FAPTE: Înființare grupe de anteprescolari la Gradinița Nr. 242, Scoala Nr. 125 si Scoala Nr. 115

11 februarie 2020
copiisaraci

cod proiect
SMIS 133241

Sursa finanțare
Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educație si competențe

Obiective generale
Cresterea participarii la învațamântul ante-prescolar a grupurilor vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minoritații roma, prin (1) înființarea secțiilor de învațamânt ante-prescolar în sectorul 5 Bucuresti în cadrul gradiniței nr 242 si a scolilor nr 125 si nr. 115, crescând astfel capacitatea de cuprindere în învațamântul anteprescolar si scolar din sector cu 75 de locuri; (2) instruirea a 18 de persoane care aparțin personalului didactic din EICP, asigurând astfel un act pedagogic de calitate crescuta, centrat pe copil si care abordeaza metode si practici creative pentru a raspunde nevoilor individuale ale copilului; (3) asigurarea de noi servicii si materiale de învațare pentru 75 de copii provenind din medii defavorizate, în special din comunitatea roma aflata în sectorul 5 si (4) sprijinirea si consilierea parinților/ tutorilor legali/ persoanelor care au grija de copiii înscrisi în grupul ținta, asigurând astfel înregistrarea celor fara loc de munca la AJOFM si asigurând cresterea constientizarii despre importanța familiei în procesul educațional al copilului si informarea corecta si țintita privind nevoile si dezvoltarea copilului mic. Astfel, proiectul de fața va contribui în mod direct la obiectivul specific 6.2, propunând soluții concrete pentru cresterea participarii la învațamântul anteprescolar si prescolar si vizând ca grup ținta copii din categorii dezavantajate si copii din comunitatea roma, ambele fiind grupuri cu risc de parasire timpurie a scolii.

Obiective specifice
OS 1: Cresterea accesului la învațamânt anteprescolar pentru grupuri vulnerabile si comunitatea roma din sectorul 5, Bucuresti prin înființarea unui total de 9 grupe de educație anteprescolara utilate, dotate si avizate pâna în luna a 6a de proiect, respectiv a 75 de locuri pentru copiii din zona, în mare majoritate proveniți dintr-un mediu dezavantajat, cu asigurarea a minim 25de locuri pentru copii de etnie roma. Obiectivul este corelat direct cu indicatorul 4S87 si cu rezultatul 1.

OS 2: Cresterea calitații pedagogice si de îngrijire în cele 3 secțiii de educație anteprescolara înființate, pâna la finalizarea anului 2 de proiect, 18 cadre didactice care furnizeaza serviciile de educație anteprescolara fiind formate profesional în mod formal si informal si dobândind cunosțințe si abilitați care sa faciliteze moduri creative de predare-evaluare centrate pe nevoile de învațare ale copiilor. Obiectivul este corelat direct cu indicatorii 4S94 si 4S86, si cu rezultatul 2.

OS 3: Cresterea implicarii familiilor ca parteneri educaționali ai copilului si ai unitații de învațamânt, dezvoltarea cunostințelor privind copilului (de la cogniție la emoțional) si facilitarea ocuparii pâna la finalul proiectului pentru 75 de familii din sectorul 5, Bucuresti, respectiv minim 80 de adulți fara loc de munca sau cu salariul minim pe economie care au în îngrijire copii sub 3 ani. Obiectivul este corelat indirect cu indicatorul 4S87, în sensul în care acțiunile vizate contribuie la realizarea acestui indicator. De asemenea, obiectivul este corelat cu rezultatul 3.

Valoarea totală a proiectului
4.631.218,88 Lei

Contribuția proprie
2%

Perioada implementare
30 luni de la data semnării contractului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × three =

#thegov_search_66563bb103219:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut