Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

#fapte: Înființare grupe de antepreșcolari la Gradinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Gradiniță Nr. 144 și Gradinița Nr. 169 Paradisul Verde

11 februarie 2020
romani1

cod proiect
SMIS 133239

Sursa finanțare
Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educație si competențe

Obiective generale
Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la învațamântul anteprescolar a unor copii din medii marginalizate si/sau care apartin minoritatii roma, in vederea reducerii riscului de abandon timpuriu al scolii, prin (1) dezvoltarea de servicii noi de educatie timpurie in cadrul a trei institutii de invatamant existente în Sectorul 5, Bucuresti, crescând astfel capacitatea de serviciului de învațamânt anteprescolar din sector cu 75 de locuri; (2) asigurarea accesului a 75 de copii din medii defavorizate, din care minim 25 din comunitatea roma, la servicii si materiale de educatie anteprescolara; (3) cresterea pregatirii profesionale a 18 de persoane care aparțin personalului didactic din EÎCP, crescând astfel calitatea serviciilor anteprescolare si contribuind pe termen lung la cresterea calitații în educație; (4) sprijinirea familiilor vulnerabile cu masuri de informare si consiliere, asigurând o sporire a informațiilor acestora despre dezvoltarea si psihologia copilului dar si cresterea constientizarii acestora despre elemente cheie în dezvoltarea copilului. Prin aceste masuri proiectul va contribui în mod direct la obiectivul specific 6.2, propunând soluții concrete pentru cresterea participarii la învățamântul anteprescolar si prescolar si vizând ca grup ținta copii din categorii dezavantajate si copii din comunitatea roma, ambele fiind grupuri cu risc de parasire timpurie a școlii.

Obiective specifice
OS 1: Primul obiectiv specific al proiectului vizeaza cresterea ofertei de învațamânt anteprescolar si asigurarea de noi servicii si materiale de educație anteprescolara în sectorul 5 al Bucurestiului pâna în luna a 6a de proiect prin înființarea a trei secții de învațamânt anteprescolar în cadrul a trei institutii de invatamant existente din sector, respectiv a 75 de locuri pentru copiii din zona, toți provenind din familii în care mama/tatal/ reprezentantul legal nu are loc de munca sau câstiga salariul minim pe economie, cu asigurarea a minim 25 de locuri pentru copii de etnie roma. Obiectivul este corelat direct cu indicatorul 4S87 si cu rezultatul 1.

OS 2: Al doilea obiectiv specific vizeaza cresterea calitații educației anteprescolare la nivelul sectorului 5, implicit al Bucurestiului, pâna la finalizarea anului 2 de proiect, prin dezvoltarea profesionala a 18 de cadre didactice EÎCP în urma furnizarii cursurilor de formare si instruirii informale, prin facilitarea modurilor creative de predare-evaluare centrate pe nevoile de învațare ale copiilor. Beneficiile instruirii cadrelor didactice enumera cresterea calitații actului pedagogic, implicit favorizarea unei dezvoltari cognitive, sociale si emoționale a copiilor, favorizarea transferului de cunostințe între cadrele didactice instruite si restul personalului unitații educaționale, si per total cresterea calitații resurselor umane în învațamânt cu implicații pozitive directe asupra copiilor si a familiilor lor. Obiectivul este corelat direct cu indicatorii 4S94 si 4S86, si cu rezultatul 2.

OS 3: Al treilea obiectiv specific vizeaza reducerea riscului de abandon scolar si cresterea constientizarii privind dezvoltarea copilului si rolul educației în aceasta pâna la finalul proiectului prin furnizarea unui program de sprijin si consiliere pentru cel puțin 80 de parinți/ tutori/ persoane cu copii în îngrijire ai caror parinți sunt plecați în strainatate. Beneficiile pe termen lung diminuarea posibilitații de abandon scolar în cazul acestor copii dar si în cazul altor copii pe care îi au/ vor mai avea cele 75 de familii, cresterea calitații comunicarii unitate de învațamânt – familie în beneficiul copilului, cresterea implicarii adulților în educația copilului si un potențial efect de “bulgare de zapada” prin transmiterea informațiilor mai departe catre alți membri ai familiei, prieteni, cunoscuți. Obiectivul este corelat indirect cu indicatorul 4S87, în sensul în care acțiunile vizate contribuie la realizarea acestui indicator. De asemenea, obiectivul este corelat cu rezultatul 3.

Valoarea totală a proiectului
4.712.289,32 Lei

Contribuția proprie
2%

Perioada implementare
30 luni de la data semnării contractului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one + six =

#thegov_search_667acf5ceb0bd:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut