Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Administrație inteligentă în contextul digitalizării

24 februarie 2022

Administrație inteligentă în contextul digitalizării

 

Cod Proiect 154822

Sursa finantare

CP 16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată.

Apel : POCA/973/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Axa prioritara 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente si Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează optimizarea proceselor orientate catre cetateni, in concordanta cu SCAP, la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5 (competenta partajata a administratiei publice locale in conformitate cu prevederile art 3 din Legea 292/2011 a asistentej sociale coroborate cu prevederile art 129 din OUG 57/2019 privind Codul administrative). Obiectivul general al proiectului se inscrie in obiectivul general 3 al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) precum si in cadrul Axei prioritare și obiectivului specific POCA, respectiv: Axa prioritara 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente si Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Simplificarea/optimizarea unui set de proceduri interne de lucru in relatia cu beneficiarii, de la nivelul nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5, in vederea reducerii birocratiei pentru cetateni, în concordanță cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate. OS1 corespunde rezultatului de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
  2. Crearea de masuri de simplificare pentru cetateni prin dezvoltarea si implementarea unui ecosistem digital interinstitutional interconectat si interoperabil pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5. OS2 corespunde rezultatului de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate.


Valoarea totală a proiectului: 2.983.315,22 lei

Contribuția proprie: 2%

Perioada implementare: aprilie 2022- august 2023

#thegov_search_65d8813eb7e0a:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut