Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureșt

24 februarie 2022

Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului Bucureșt

 

 

Cod Proiect: 151983

Sursă de finanțare:  POCA/923/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice

Obiective generale:

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative a instituţiei prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, creşterea transparenţei în procesului decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Obiective specifice:

OS 1 – Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare.

OS 2 – Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.

OS 3 – Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsurile anticorupţie.

Valoarea totală a proiectului: 414.834,00 lei

Contribuția proprie: 2%

Perioada implementare: februarie 2022- februarie 2023

#thegov_search_6650d9c7bb305:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut