Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță

19 iunie 2019

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Cod proiectMySMIS 128825 / SIPOCA 661
Sursă finanțareProgramul Operațional Capacitate Administrativă Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate  către beneficiari în concordanță cu SCAP
Obiective generale  Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare, implementarea unitară a managementului calităţii şi performanţei şi crearea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în concordanţă cu SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.  Proiectul propus spre finanţare se încadrează în Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Obiective specifice  OS 1: Îmbunătățirea procesului decisional, a planificării strategice și a execuției bugetare la nivelul Primăriei Sectorului 5. În vederea atingerii acestui obiectiv specific în cadrul proiectului vor fi dezvoltate: un set de criterii de prioritizare a investițiilor în sectoare precum educație, sănătate, asistență socială și infrastructură, “Planul strategic institutional aferent sectorului 5”, analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ, analize ex-post pentru politicile/strategiile/hotărârile de consiliu local aprobate începând cu 2016 și revizuirile/elaborate proceduri formalizate pentru toate activitățile aferente instituției.  OS 2: Implementarea unui sistem de management al calitătii și perfomanței la nivelul Primăriei Sectorului 5 (implementarea standardului ISO 9001:2015).  OS 3: Crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni, prin dezvoltarea unui sistem de optimizare a proceselor. În vederea atingerii acestui obiectiv, în cadrul proiectului va fi dezvoltată o platformă informatică ce va facilita interacțiunea cetățenilor cu administrația publică.  OS 4: Dezvoltarea competențelor angajaților din cadrul Primăriei Sectorului 5. Formarea persoanlului din cadrul instituției cu privire la utilizarea funcționalităților platformei dezvoltate în cadrul proiectului și cu privire la implementarea standardelor de management al calității CAF și ISO 9001:2015.
Rezultate preconizate Analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ ce vor fi emise în cursul anilor 2019, ulterior contractării proiectului, și 2020;Politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției aferente anilor 2020-2021;Analiză ex-post efectuată pentru politicile publice/strategiile/hotărârile de consiliu local elaborate/aprobate începând cu anul 2016, concretizată într-un document programatic “Radiografie a politicilor publice/strategiilor/hotărârilor de consiliu local elaborate/aprobate la nivelul Primăriei sectorului 5 al municipiului București in perioada 2016 – 2019”;Set de criterii pentru prioritizarea investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu si transport);Plan strategic instituțional;Sistem de management al calității si performantei ISO 9001:2015, implementat la nivelul Primăriei Sector 5;Înființarea şi operaționalizarea unui centru de tip „inovare şi imaginație civică”Sistem de management al calității si performantei CAF implementat la nivelul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București;Sistem informatic de optimizare a proceselor, dezvoltat si implementat la nivelul Primăriei Sector 5.10 sesiuni de formare desfășurate cu un total de 150 persoane formate în domeniul mecanismelor și procedurilor standard în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de proiectAplicație SCIM dezvoltată şi implementată la nivelul Primăriei Sector 5.
ParteneriAsociația pentru Implementarea Democrației
Valoarea totală a proiectuluiValoarea totală a proiectului este de 4.352.898,40 lei, din care:  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European – 3.436.600,80 lei;  valoarea cofinanțării din bugetul național – 800.084,95 lei
Cofinanțarea eligibilă2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 86.462,97 lei%
Perioada implementareDată începere proiect: 19-06-2019Dată încheiere proiect: 18-08-2021
#thegov_search_666c8205e3089:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut