Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Eliberarea actelor de identitate

21 martie 2021

Eliberarea actelor de identitate

Lucruri importante pe care ar trebui să le cunoașteți

STARE DE ALERTĂ

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24 din 14 mai 2020 – privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS.CoV-2

OUG nr. 70 din 14 mai 2020 – privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

Legea nr. 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HG nr. 394/2020 – privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID.19

ANUNȚ IMPORTANT!!!!

În contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS.CoV-2, ca măsura în vederea prevenirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pentru evitarea supraaglomerării spațiilor de lucru cu cetățenii și pentru a reduce timpul de așteptare al acestora în incinta instituției, vă aducem la cunostință următoarele:

În intervalul orar 12.30 – 13.00 – are loc dezinfecția spațiilor în care se desfășoară activitatea cu publicul, conform art 26 din OUG 70/14.05.2020 – “ Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează” … ” fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul.”

CARTE DE IDENTITATE

ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.05.2020 , DEPUNEREA DOCUMENTELOR IN VEDEREA ELIBERARII ACTELOR DE IDENTITATE, SE VA FACE DOAR PE BAZA DE PROGRAMARE TELEFONICA
LA NR. DE TEL: 0314335380;

Termen de eliberare – 7 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

În cazul în care persoana este nedeplasabilă (dovedit cu document medical), un lucrător al SPCLEP se va deplasa cu camera mobilă în vederea preluării imaginii faciale și a documentelor necesare.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. Nerespectarea termenului constituie contravenție și se poate sancționa cu amendă de la 40 la 80 lei.

Cartea de identitate se eliberează cu valabilitate 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Primul act de identitate nu se poate elibera prin procură.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața lucrătorului de la ghișeu.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!


DOCUMENTE NECESARE


Cerere (original) Anexa 11 – Cererea se listează față-verso


OBSERVAȚII

Cererea se depune personal, se completează și se semnează obligatoriu de către solicitant și de părintele minorului sau de reprezentantul legal al acestuia.

Părintele poate împuternici cu procură specială o terță persoană pentru a însoți minorul în vederea depunerii cererii. Dacă procura specială este întocmită la un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/ supralegalizarea, după caz, (respectând Convențiile/ Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea) și traducerea legalizată.

Solicitarea eliberării primului act de identitate se poate face prin ambasade sau oficii consulare, unde se depun cererea si fotografiile minorului, urmând să fie trimise SPCLEP-urilor de domiciliu prin MAE, situație în care se indică o persoană de contact, care deține documentele originale de stare civilă precum  și cele cu care se  face dovada adresei de domiciliu, și care achită contravaloarea actului de identitate.


Actul de identitate valabil al însoțitorului – original și fotocopie


OBSERVAȚII

Însoțitorul poate fi unul dintre părinții minorului, reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul cu procură specială.


Certificatul de naștere al minorului – original și fotocopie


Certificatul de căsătorie al părinților sau Hotărârea definitivă/Certificatul de divorţ, dacă este cazul – original și fotocopie


Hotărârea judecătorească definitivă, dacă este cazul – original și fotocopie


OBSERVAȚII

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, a datei ori a locului de naștere, solicitantul/reprezentantul legal prezintă hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ modificator.

#thegov_search_666c9c7955853:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut