Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE AFLAȚI TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

22 martie 2021

Termen de eliberare – 7 zile

Cererea se depune la SPCEP pe raza căruia se stabilește reședința.

Termenul de valabilitate – 1 an.

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

Nu se acceptă înlocuirea documentului original cu copie legalizată!


DOCUMENTE NECESARE

Cerere (original) Anexa 18 Cererea se listează față-verso 


Paşaportul românesc – original

Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.


Paşaportului străin, dacă este cazul – original

Copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină


Două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm


Certificatul de naștere solicitant – original si fotocopie


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original si fotocopie


Certificatul de divorț sau Hotărârea de divorț rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, dacă este cazul – original si fotocopie


Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, după caz – original si fotocopie


Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si fotocopie

Consultați rubrica ”Dovada adresei de domiciliu”


Taxă – 1 leu

Consultați rubrica ”Modalități de achitare a  taxei”


Înmânarea cărții de identitate

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate

 Dacă vă aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile (cum ar fi: motive medicale, susținere concursuri/examene, deplasare de urgență etc.) adresați-vă șefului de serviciu și depuneți documente justificative în acest sens! Șeful de serviciu va acorda termenul de eliberare a cărții de identitate în funcție de complexitatea lucrării.

#thegov_search_65e6f5433bca6:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut