Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI AFLAȚI TEMPOAR ÎN STRĂINĂTATE

15 iulie 2021

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe baza de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum și motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate (ex.expirare/schimbarea domiciliului/schimbare nume/pierdere,etc.).

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului (mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm) şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respective. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe procură ştampilată pe verso de către misiunea diplomatică/oficiul consular.

Pe lângă procura specială împuternicitul va prezenta în România la ghişeele serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și următoarele documente:

cererea tip (Anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate; (atenție, cererea se printează față-verso)

actul de identitate dacă este cazul;

certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite, original şi copie xerox;

hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă,/certificat de divorț însoţit de acordul parental (convenție) privind stabilirea domiciliului minorului, după caz, original şi copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie; (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu)

chitanţa reprezentând contravaloarea carţii de identitate ( 7 lei ); (modalități de achitare a taxei)

Model procură specială pentru eliberarea actului de identitate

#thegov_search_65e5e14b564cc:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut