Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

TRANSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PENTRU CETĂȚENII CARE AU REDOBÂNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ȘI NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA

23 martie 2021

apasă aici pentru Programare online

– termenul de soluționare este de 60 de zile calendaristice

  • Cererea se depune personal de cetățeanul care a dobândit cetățenia română, la orice serviciu de stare civilă din România.
  • Depunerea dosarelor de transcriere se face doar pe baza de programare – pentru mai multe detalii consulatati  Programare online
  • Cererea de transcriere a certificatului de căsătorie de poate depune o dată cu cererea de transcriere a certificatului de naștere, ca urmare a dobândirii sau redobândirii cetățeniei române. Nu se acceptă transcrierea certificatului de căsătoriei anterior transcrierii certificatului de naștere.
  • În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.
  • Persoanele care dețin acte de identitate/pașaport românesc valabil (întrucât au transcris în registrele de stare civilă numai certificatul de naștere), solicită transcrierea certificatului de căsătorie sau transcrierea certificatului de naștere al minorului la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București (în situația în care nu au/au avut domiciliu în România) sau la primăria locului de domiciliu din România.
  • Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 33)


Declarație (Anexa 35)

Declarație că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit în registrele de stare civilă române.


Pașapoarte soți – original și fotocopie Acte de identitate soți – original și fotocopie

Pentru soțul care a dobândit cetățenia română se solicită pașaport și act de identitate care să facă dovada domiciliului.

Pentru soțul cetățean străin se solicită actul de identitate și/sau pașaport.

Dacă actele de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;


Certificat de cetățenie română – original și fotocopie

Certificatele de cetățenie  în original, se rețin la dosarul de transcriere, urmând a fi restituite titularului împreună cu certificatul de stare civilă românesc.


Certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autoritățile străine – original și fotocopie

În cazul în care certificatul de căsătorie este redactat în limba română sau este sub formă de extras din registrul de căsătorii sau sub formă de extras multilingv, nu este necesară traducerea legalizată a acestuia. În celelalte cazuri se solicită traducerea legalizată a certificatului de stare civilă.

 În vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se respectă Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă.

Nu sunt admise certificate de căsătorie plastifiate.


Certificat de naștere ambii soți – original și fotocopie

În cazul în care certificatele de stare civilă nu sunt întocmite cu utilizarea alfabetului latin, acestea trebuie traduse.


Declarație notarială cu privire la numele purtat după căsătorie, dacă este cazul – original

Declarație notarială cu privire la numele purtat după căsătorie, în cazul în care din certificatul de căsătorie din străinătate nu este menționat. Declarația notarială se dă de către ambii soți, împreună sau separat. În cazul în care declarația este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să aibă traducere legalizată și să respecte Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă, după caz.


(Declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial ales) – original Convenția matrimonială, eliberată de un notar public dacă este cazul – original

Nu se solicită declarația privind legea aplicabilă regimului matrimonial în cazul în care căsătoria a fost încheiată înainte de data de 1 octombrie 2011.

Pentru căsătoriile încheiate după 1 octombrie 2011, ambii soți declară legea aplicabilă regimului matrimonial ales, în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului public. În cazul în care soții optează pentru separația de bunuri se prezintă Convenția matrimonială autentificată de un notar public. În cazul în care declarația este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.


Proces-verbal, dacă este cazul (Anexa 28)

Solicitantul trebuie să asigure un traducător autorizat/interpret autorizat în cazul în care este necunoscător al limbii române sau surdo-mut;

ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 59)


Pașaport – original și fotocopie


Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul și Actul de identitate al împuternicitului – original și fotocopie

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

#thegov_search_6671a2f021a1f:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut