LIVRETUL DE FAMILIE

3/7/2018 12:25:50 PM

Livretul de familie se eliberează pe loc

NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ DE ELIBERARE 

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentantul legal), de către structura de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriți livretul va fi solicitat doar de mamă. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

(Cerere - descarcă)

 

Act de identitate

- original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz

Certificat de naștere

- original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Certificat de deces, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorţ, dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau  în plasament familial al copiilor, dacă este cazul

 

Dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul

- original și fotocopie