Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

SOLICITĂRILE DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE SE VOR DEPUNE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ON-LINE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.01.2024

28 decembrie 2021
În vederea eficientizării și simplificării activității de administrare a parcajelor auto de reședință și pentru a veni în sprijinul contribuabililor prin eliminarea obligativității de a sta la cozi în fața ghișeelor, Primăria Sectorului 5 a realizat cartografierea locurilor de parcare și reprezentarea acestora grafic, pe o hartă electronică (GIS) și a dezvoltat o platformă electronică web prin intermediul căreia orice cetățean poate :
– să vadă în orice moment disponibilitatea locurilor de parcare din zona de reședință situată în sectorul 5;
– să solicite atribuirea unui loc de parcare;
– să actualizeze contractul de închiriere a locului de parcare;
– să descarce oriunde s-ar afla, contractul de închiriere a locului de parcare, fără a fi nevoie de prezența fizică la sediul Primăriei.
 
❗Platforma electronică web va fi disponibilă la adresa www.sector5.ro, iar cetățeni Sectorului 5 al Municipiului București pot depune solicitări de acordare a unui loc pe parcare de reședință începând cu data de 03.01.2022.
Pentru a se implementa și valorifica avantajele și eficiența sistemului on-line de atribuire a locurilor de parcare, potrivit prevederilor H.C.L Sector 5 nr. 184/2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, începând cu anul 2022, solicitările de atribuire a locurilor de parcare se depun exclusiv prin intermediul platformei electronice.
În prezent, Sectorul 5 administrează peste 20.000 locuri de parcare de reședință amenajate.
 
❗Atribuirea, precum și păstrarea locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 5 se face în limita locurilor disponibile numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:
a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament/clădire/punct de lucru/ sediul social decât în situații justificate sau dacă nu sunt alte solicitări;
b) se pot atribui numai pentru autovehiculele a căror masa totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2m lungime și 2,1m lățime, fără oglinzi;
c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru stabilit în Sectorul 5 al Municipiului București, precum și autovehiculul înmatriculat în România, ambele informații fiind declarate/menționate și în cererea de acordare a locului de parcare;
c¹) prin excepție de la alineatul precedent, se pot atribui persoanelor fizice care nu au domiciliul/reședința în zona în care solicită loc de parcare, dacă fac dovada deținerii unui imobil (contract de vânzare cumpărare sau alt act de proprietate);
d) se pot atribui numai pentru autovehiculele:
– proprietate personală, pentru autovehicule utilizate în baza unor contracte de leasing (doar cu acordul scris al societății de leasing), sau pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat,
– cu inspecția tehnică periodică a autovehiculului ( ITP) în termen de valabilitate la data depunerii cererii,
– pentru care există asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto(RCA) în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
e) se pot atribui locuri de parcare pe o rază de 200 de metri față de adresa de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru stabilit pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;
f) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București;
g) se pot atribui locuri de parcare de reședință numai pentru autovehicule ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare deja atribuit;
 

Valoarea taxei pentru utilizarea locurilor de parcare de reședință, pentru anul 2022, este stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021, în funcție de zona (strada) unde se află parcarea solicitată, astfel:

zona A – 683 lei/an;
zona B – 569 lei/an;
zona C – 455 lei/an;
zona D – 341 lei/an.

#thegov_search_669fb65438576:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut