Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Noi tarife de parcare, aplicabile în Sectorul 5, de anul viitor Tarifele de parcare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022

16 decembrie 2021
Locuitorii Sectorului 5, ca de altfel toți ceilalți locuitori ai Capitalei, vor plăti tarife de parcare modificate, de anul viitor. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, tarifele pentru locurile de parcare vor fi calculate conform reglementărilor precizate în H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.
În Sectorul 5 al Municipiului București, cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabilește în funcție de zona de reședință unde este solicitat locul de de parcare, după cum urmează:
Zona A – 600 lei/an;
Zona B – 500 lei/an;
Zona C – 400 lei/an;
Zona D – 300 lei/an.
🔺“Având în vedere faptul că Bucureștiul s-a aglomerat foarte mult, în ultimii ani, soluția care ne rămâne pentru a satisface cererea tot mai mare de locuri de parcare este să construim pe verticală. Noi vom folosi acești bani exclusiv pentru construirea de parcări inteligente pentru care am identificat deja terenurile necesare”, a declarat Cristian Victor Popescu Piedone, primarul Sectorului 5.
Noile tarife de parcare pot fi achitate prin multiple modalități de plată, respectiv: C.E.C. Bank, Poșta Română, sistemul național electronic – ghiseul.ro, benzinăriile O.M.V., sediile Taxe și Impozite Sector 5, la ghișeul Primăriei Sectorului 5, precum și la aparatele de tip self pay.
Pentru a solicita atribuirea unui loc de parcare, cetățenii din Sectorul 5 trebuie să depună următoarele documente:
– cerere de atribuire a unui loc de parcare;
– copie act de identitate;
– copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu inspecția tehnică valabilă (ITP);
– acordul societății de leasing auto (dacă este cazul);
– contract de comodat auto autentificat la notar (dacă este cazul);
– contract de vânzare-cumpărare locuință sau alt act de proprietate (dacă este cazul);
– copie asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
– în cazul persoanelor juridice, documente din care să reiasă sediul/punctul de lucru în zona unde se solicită locul de parcare (certificatul de înregistrare sau certificatul constatator).
❗Atribuirea, inclusiv păstrarea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, atribuite deja se va face de către Serviciul Parcaje Auto de Reședință în ordinea cronologică a cererilor transmise electronic prin intermediul platformei on-line și/sau a cererilor depuse la Registratura Primăriei Sector 5, în cazul persoanelor cu dizabilități, în limita locurilor disponibile, numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:
a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament/clădire/punct de lucru/sediu social decât în situații justificate sau dacă nu sunt alte solicitări;
b) se pot atribui numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 metri lungime și 2,1 metri lățime, fără oglinzi;
c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru stabilit în Sectorul 5, precum și autovehiculul înmatriculat în România, ambele declarate în cerere;
c1) prin excepție de la alineatul precedent, se pot atribui persoanelor fizice care nu au domiciliul/reședința în zona în care solicită loc de parcare dacă fac dovada deținerii unui imobil (contract de vânzare-cumpărare sau alt act de proprietate);
d) se pot atribui numai pentru autovehiculele proprietate personală, pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing (doar cu acordul scris al societății de leasing) sau pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat cu inspecția tehnică periodică (ITP) în termen de valabilitate la data depunerii cererii și pentru care există asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
e) se pot atribui locuri de parcare pe o rază de 200 de metri față de adresa de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru stabilit pe raza Sectorului 5;
f) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 5;
g) se pot atribui locuri de parcare de reședință numai pentru autovehicule ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare deja atribuit;
h) autovehiculul care figurează pe contractul de închiriere a locului de parcare de reședință trebuie să aibă inspecția tehnică periodică și asigurare de răspundere civilă auto valabile;
i) persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuire;
j) persoanele care au deținut un loc de parcare de reședință și contractul de închiriere loc parcare reședință a fost reziliat de către administrator (Sectorul 5 al Municipiului București) pot avea prioritate la atribuire.
❗În evidențele Serviciului Parcaje Auto de Reședință din cadrul Primăriei Sectorului 5 figurează, în prezent, peste 20.000 de locuri de parcare amenajate.
#thegov_search_6670b55a58bb6:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut