Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

DEZVOLTĂM PROFESORI – DEZVOLTĂM VIITORUL

8 ianuarie 2021
download

Cod proiect

104293

Sursă finanțare

Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6 „Educație și competențe, Prioritatea de Investiții (PI) 10i

Obiective generale

  Îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 5 manageri din 5 unități de învățământ din sectorul 5 al municipiului București, prin participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Obiective specifice

OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, personal de sprijin inclusive mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea la programe de formare continua și de dezvoltare de competențe didactice.

OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de activități de mentorat, schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshop-uri, ateliere și vizite de schimburi de bune practici.

OS 3: Dezvoltarea capacității instituționale a 5 unități de învățământ prin îmbunătățirea competențelor celor 5 manageri școlari din școlile țintă prin participarea la cursuri de management educational, actualizarea planurilor de dezvoltare specifice, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, în vederea reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii.

OS 4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca parte a stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație incluzivă, în vederea îmbunătății calității educației, creșterea frecvenței și a performanțelor școlare ale copiilor.

Parteneri

Partener 1: S.C. Great People S.R.L.

Partener 2: Casa Corpului Didactic Ilfov

Valoarea totală a proiectului

1.975.753,01 Lei

Contribuția proprie

2%

Perioada implementare

Dată începere proiect: 04-05-2018

Dată încheiere proiect: 21-09-2021

#thegov_search_6656fa31dd168:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut