Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

FII C.O.O.L – Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ

8 ianuarie 2021
fii-cool_logo1
Cod proiect104925
Sursă finanțareProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020; proiect cofinanțat din Fondul Social European
Obiective generale  Dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației pentru 1.170 de personae (copii/tineri/aduți, părinți) din sectorul 5 al municipiului București în vederea creșterii participării școlare (începând cu învățământul ante prescolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii.  840 copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și educație, scăderea șanselor de abandon școlar.  200 de copii/tineri/adulți vor fi susținuți în demersul lor de finalizarea a învățământului obligatoriu, crescându-le șansele de angajare/remunerare crescută pe piața muncii.  Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice și autosustenabile, a participării și a responsabilității în rândul participanților, intrumentele folosite, workshop-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului și parteneriatele create jucând rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici.
Obiective specificeOS 1: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru 60 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii.OS 2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.OS 3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii (pentru 560 de elevi) prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic.OS 4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie (200 tineri și adulți) care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională.OS 5: Creșterea implicării a minim 130 părinți ai copiilor din antepreșcolar și preșcolar în risc de părăsire timpurie a școlii în procesul educational, prin măsuri de informare și consiliere parentală și participare la diverse evenimente și activități extracuriculare.OS 6: Dezvoltarea a 3 tipuri de rețele de parteneri în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului educational: parteneriat gradinițe publice și private, parteneriat grădinițe-școli-părinți-comunitate, parteneriat școli-autorități locale-angajatori.OS 7: Modernizarea/amenajarea și dotarea spațiilor din cele 10 școli țintă pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale (extracuriculare, “Școala după școală”, “A doua șansă”, grădinița atractivă, activități pentru copiii cu nevoi speciale etc.)
ParteneriS.C. Great People Inside S.R.L
Valoarea totală a proiectului9.316.209,82 Lei
Contribuția proprie2%
Perioada implementareDată începere proiect: 04-05-2018Dată încheiere proiect: 20-09-2021
#thegov_search_6654a6d5df4b2:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut