Noua locatie

Str. Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11

Telefoane Utile

INFO

TRANSPARENȚA TOTALĂ


 


Sectorul 5 al Municipiului București


Domnului Primar Cristian Popescu Piedone

In temeiul prevederilor art. 33 alin. (l) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată , cu modificările și completările ulterioare și ale pct.
180 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155 /201 4, cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alăturat, pentru a asigura punerea 1n executare, Decizia nr. 6I /25.11.20 20 emisa de directorul Camerei de Conturi Bucure ti, pentru înlăturarea deficientelor constatate i consemnate in Raportul de audit financiar nr. 4057/Ds.98/06.11.2020 (la entitate nr. 91380/06.11.2020).
Va precizam ca in situația in care, din motive justificate, masurile dispuse prin decizie nu pot ti realizate i/sau termenul stabilit pentru ducerea la îndeplinire a masurilor este insuficient, aveți posibilitatea fie dea solicita, motivat , prelungirea termenelor înainte de împlinirea acestora, conform prevederilor pct. 235 din regulament, fie de a solicita analizarea acestora prin formularea unei contestații , conform prevederilor pct. 204 din regulamentul mai sus menționat.
Soluționarea eventualei contestații la decizie se va face de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituita la nivelul Curții de Conturi.

Data
25 Noiembrie 2020

 


 

COMUNICAT DE PRESĂ

NEREGULI GĂSITE DE CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI DUPĂ VERIFICĂRILE EFECTUATE ÎN TIMPUL MISIUNII DE AUDIT LA CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”Primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, a dispus publicarea rapoartelor Curții de Conturi întocmite ca urmare a verificărilor efectuate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada 09.11-18.12.2020. În urma verificărilor care au avut ca obiectiv „Auditul financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2019”, echipa de audit a constatat mai multe abateri. Printre acestea se numără:


- încheierea unui număr de 40 de acorduri de parteneriat cu asociații și fundații pentru finanțarea nerambursabilă a unor programe, proiecte și acțiuni culturale în valoare totală de 10.346.096 lei (aproximativ 2 milioane 112 mii de euro), cu nerespectarea prevederilor O.G. nr. 51/1998;


- angajarea nelegală a unor cheltuieli în sumă de 3.673.576 lei (aproximativ 750 de mii de euro), prin încheierea a 5 contracte/ acorduri de parteneriat la finele anului 2019, prin încălcarea principiilor anualității și echilibrului bugetar;


- înregistrarea eronată în evidența contabilă a sumei totale de 2.427.951 lei (aproximativ 496 mii de euro), reprezentând finanțare neutilizată la 31.12.2019, virată la bugetul local al Sectorului 5, precum și raportarea în contul de execuție bugetară întocmit la aceeași dată a unor cheltuieli efective majorate, în mod eronat, cu suma de 3.282.092 (aproximativ 670 mii de euro) lei față de cheltuielile înregistrate în contabilitate.


Conducerea Curții de Conturi va analiza constatările și va întreprinde măsurile legale ce se impun în vederea remedierii abaterilor constatate.

Rapoartele Curții de Conturi vin la doar o zi după ce Primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, a făcut publice informații și imagini cu bunurile achiziționate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, care erau depozitate de ani buni în Piața Ferentari.

Primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, amintește, încă o dată, că cetățenii vor avea acces la orice informație legată de Primărie și că transparența reprezintă o prioritate în mandatul său.
Proces Verbal de constatare - 18.12.2020 Vizualizare


Raport de audit financiar si proces verbal de constatare Vizualizare


Nota de informare - 10.12.2020 Vizualizare

 


Biroul Relații cu Mass-Media

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIMARUL SECTORULUI 5 A SOLICITAT POLIȚIEI LOCALE SĂ DUCĂ LA CENTRELE SOCIALE CÂT MAI MULTE PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

În urma temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile, dar și a prognozei anunțată de meteorologi pentru zilele ce urmează, Primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone POPESCU, a dispus ieri, 28.11.2020, identificarea și transportarea persoanelor fără adăpost de pe raza Sectorului în centrele sociale ale DGASPC Sector 5, dar și în cele care aparțin de Primăria Capitalei.

Primarul Cristian-Victor Piedone POPESCU a constatat că, deși în Sectorul 5 sunt cele mai multe astfel de persoane fără adăpost, locurile din centrele sociale sunt prea puține. O parte dintre persoanele identificate și transportate de Poliția Locală au refuzat să rămână în centrele sociale, în ciuda temperaturilor scăzute înregistrate în seara zilei de 28.11.2020.

Totodată, primarul Cristian-Victor Piedone POPESCU a verificat și cum sunt îngrijiți copiii și oamenii străzii din Sectorul 5, ce hrană li se oferă, dacă spațiile în care sunt cazați sunt curate și care sunt motivele pentru care anumite persoane fără adăpost refuză să rămână în centrele sociale.