Transparenta Decizionala

 

Proiecte in dezbatere

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi,zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.

 • Proiect de act normativ privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5

 • Proiect de act normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de CLS5

 • Proiect de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

 • Proiect de hotărâre pentru dezbatere publică privind aprobarea modificării Organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Ștatului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5

 • Proiect de hotarare pentru dezbatere publica privind emiterea Autorizatiei de functionare a pietelor in Sectorul 5 Bucuresti

 • Strategia pentru Regenerare Urbana Ferentari

 • Strategia de dezvoltare a zonei Ferentari

 • PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 5 2017-2020

 • STRATEGIA LOCALA SECTOR 5 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN FAMILIE 2017