Transparenta Decizionala

 

Proiecte in dezbatere

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi,zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.

  • Proiect de act normativ privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5

  • Proiect de act normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de CLS5

  • Proiect de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

  • Proiect de hotărâre pentru dezbatere publică privind aprobarea modificării Organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Ștatului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5

  • Proiect de hotarare pentru dezbatere publica privind emiterea Autorizatiei de functionare a pietelor in Sectorul 5 Bucuresti

  • Strategia pentru Regenerare Urbana Ferentari

  • Strategia de dezvoltare a zonei Ferentari

  • PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 5 2017-2020

  • STRATEGIA LOCALA SECTOR 5 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN FAMILIE 2017