Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol – Formulare

6 aprilie 2021

,,Anunț privind obligațiile de declarare și termenele pentru actualizarea datelor în registrul agricol”

Anunț privind obligațiile de declarare si termenele pentru actualizarea datelor în registrul agricol

REGISTRUL  AGRICOL

          În conformitate cu prevederile art. 11, literele ,,a” şi ,,b” din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, completată şi modificată prin Legea nr. 98/2009 și Legea nr. 54/2017, persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol, iar, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate , în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

Art. 11

 • Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
 1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
 2. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
 • În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarații, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului». 

Art. 20

          (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

 1. a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele și a evidențele necesare în vederea verificării realității datelor; 
  b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta și datele din registrul agricol; 
  c) nedeclararea, la termenele și în forma stabilite de prezenta ordonanță sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol; 
  d) refuzul de a prezenta primarului informațiile.

               Înscrierea /modificarea/completarea datelor în Registrul Agricol al Sectorului 5 se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, transmise astfel:

 • Prin depunere la Registratura Primăriei din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11;
 • Prin e-mail: primarie@sector5.ro;
 • Prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligația de a fi înregistrată sau vor putea face declarații prin procură;

      Menționăm că actele necesare înscrierii/modificării și completării datelor în Registrul Agricol al Sectorului 5 sunt:

 • Declarație privind înregistrarea/modificarea/completarea datelor în registrul agricol;
 • Copie B.I./ C.I. (pentru toți membrii care vor fi înscriși) ;
 • Acte de stare civilă;
 • Copie act de proprietate ( contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar, act de donație, testament, certificat de moștenitor, act dezmembrare, act alipire, contract de schimb, etc.) ;
 • Copie proces verbal de punere în posesie sau expertiză tehnică (după caz) ;
 • Copie documentație cadastrală, întocmită conform Legii nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Copie autorizație de construire și procesul verbal de recepție finală.

 

Pentru relații suplimentare: tel. 021.314.43.18, int. 1086 sau la e-mail : primarie@sector5.ro; cadastru@sector5.ro

 Cerere adeverință liceu

Cerere adeverinta facultate

Cerere adeverință diverse

Acte necesare registrul agricol

Acte necesare pentru TITLU PROPRIETATE case

Model cerere ordin prefect

Model cerere legea 15

Model cerere ordin prefect bloc

Declarație în vederea înscrierii în registrul agricol

Declarație actualizare date

Cerere carnet comercializare

Cerere atestat de producător

Cerere adeverință scoală

#thegov_search_66588818e10cc:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut