Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Eliberarea documentelor de identitate

Depunerea documentelor în vederea eliberării actelor de identitate se face pe bază de programare on-line sau fără programare, în ordinea sosirii în instituție.


Programare online

Programul de lucru cu publicul in perioada premergatoare alegerilor:

08.06.2024 – intre orele 08.00 si 16.00

09.06.2024 – intre orele 07.00-22.00

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

CONFORM PREVEDERILOR ART. 321 ALIN. (2) DIN CODUL CIVIL: ORICARE DINTRE SOȚI POATE CERE NOTAREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ, ÎN CONDIȚIILE LEGII, A UNUI IMOBIL CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, CHIAR DACĂ NU ESTE PROPRIETARUL IMOBILULUI.

CONFORM PREVEDERILOR ART. 322 ALIN. (1) DIN CODUL CIVIL: FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL CELUILALT SOȚ, NICIUNUL DINTRE SOȚI, CHIAR DACĂ ESTE PROPRIETAR EXCLUSIV, NU POATE DISPUNE DE DREPTURILE ASUPRA LOCUINȚEI FAMILIEI ȘI NICI NU POATE ÎNCHEIA ACTE PRIN CARE AR FI AFECTATĂ FOLOSINȚA ACESTEIA.

ASTFEL, ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, PENTRU DEPUNEREA ACTELOR ÎN VEDEREA EMITERII ACTULUI DE IDENTITATE ESTE NECESAR CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL CELUILALT SOȚ.

ATENȚIE

 

Vă supunem atenției Proiectul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București „Prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor”,prin care se promovează dreptul la viață, dreptul la educație, dreptul la libertate și dreptul la siguranță al copiilor României.

Pentru minorii care solicită eliberarea primului act de identitate, Serviciul Evidența Populației le va înmâna o broșură „Unde-i Lege, nu-i tocmeală” cu toate informațiile aferente acestui proiect.

Carte de identitate

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Citiți mai multe

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU URMĂTOARELE MOTIVE: PIERDEREA/FURTUL/DETERIORAREA/DISTRUGEREA ACTULUI DE IDENTITATE

Citiți mai multe

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI

Citiți mai multe

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

Citiți mai multe

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI AFLAȚI TEMPOAR ÎN STRĂINĂTATE

Citiți mai multe

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

Citiți mai multe

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE AU DOBÂDIT/REDOBÂDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ

Citiți mai multe

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE/MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ/SCHIMBARE DOMICILIU/ PRESCHIMBARE/ALTE CAZURI

Citiți mai multe

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

Citiți mai multe

ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 18 ANI

Citiți mai multe

ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚII DE IDENTITATE LA 14 ANI

Citiți mai multe

Vă aducem la cunoștință că birourile de evidența persoanelor aflate în incinta secțiilor de politie nr. 17, 18, 19 și 24 s-au relocat într-un nou sediu cu adresa str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5 (punct de reper Piața cu Flori) .

Noul sediu al Serviciului de Evidența Populației din cadrul Direcției Evidența Persoanelor Sector 5 este funcțional începând cu data de 24.06.2019


Program de lucru  cu publicul Serviciul Evidența Populației

Luni, Marți, Miercuri : 08:30-16:00

Joi: 08:30-18:00

Vineri: 08:30-13:30

Având în vedere faptul că, începând cu data de 09.03.2022, își încetează aplicabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 171 din 03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și luând în considerare art. 4, alin. 5 din Legea 55/2020, conform căreia valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile publice, precum și de entitățile private/publice autorizate, conform legii, se menține pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea stării de alertă, cetățenii Sectorului 5 pot depune cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate pe întreaga perioadă de 90 zile.


Comunicare date cu caracter personal

COMUNICARE DATE CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND ALTEI PERSOANE

Citiți mai multe

COMUNICARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Citiți mai multe

#thegov_search_669e57afa43c9:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut