Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI

23 martie 2021

Se eliberează gratuit, de către structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, la cererea scrisă, care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate.

Pentru eliberarea certificatului care atestă componența familiei este necesar consimțământul membrilor familiei, cu excepția copiilor minori, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Consimțământul de prelucrare date cu caracter personal poate fi dat în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

Cerere (Anexa 11)


Act de identitate – original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz


Certificat de naștere – original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificat de deces, dacă este cazul – original și fotocopie


Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorț/Certificat de divorț, dacă este cazul – original și fotocopie


Dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul – original și fotocopie


(Declarație de consimțământ membrii familiei, dacă este cazul)

#thegov_search_65e23be0df5e8:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut