Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI

23 martie 2021

Se eliberează gratuit, de către structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, la cererea scrisă, care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate.

Pentru eliberarea certificatului care atestă componența familiei este necesar consimțământul membrilor familiei, cu excepția copiilor minori, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Consimțământul de prelucrare date cu caracter personal poate fi dat în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public

DOCUMENTE NECESARE:

• Cerere (Anexa 11 la Metodologia pentru aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă adoptată prin H.G. 64/2011);

• Act de identitate – original;

• Certificate de stare civilă (naștere,  căsătorie,  deces, după caz) – original;

• Înscrisuri doveditoare ( Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorț/ Certificat de divorțdacă este cazul, Dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul)  – original;

• Declarația privind consimțământul exprimat în formă autentică de persoanele ale căror date personale urmează să fie prelucrate – original;

Atenție! Cererea se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

PRIN ACT DE IDENTITATE SE ÎNȚELEGE:

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie; 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi: pașaportul

Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene Cardul de identitate  sau, după caz, Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Informații suplimentare puteți solicita la telefon 021 314 43 18 cu interior 1127, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare:

Luni                         08.30 – 14.00;

Marți                      08.30 – 14.00;

Miercuri                 08.30 – 14.00;

Joi                            08.30 – 13.00 și 15.00 – 18.00;

Vineri                      08.30 – 13.00.

DOCUMENTE NECESARE


Act de identitate – original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz


Certificat de naștere – original și fotocopie

Soț, soție, copii, după caz


Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original și fotocopie


Certificat de deces, dacă este cazul – original și fotocopie


Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorț/Certificat de divorț, dacă este cazul – original și fotocopie


Dispoziții de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul – original și fotocopie


(Declarație de consimțământ membrii familiei, dacă este cazul)

#thegov_search_66a1e5e00a896:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut