Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

„Educatia de azi, viitorul de maine”

8 iunie 2021

cod SMIS 146652

Sursa finantare

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale. Acţiunea 2.3.3. apel 2

Axa prioritara

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Operaţiunea

Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunatatirea procesului de desfasurare a activitatilor didactice in mediul on-line, prin dotarea a 792 de sali de curs din 32 unitati de invatamant din Sectorul 5 in termen de 12 luni, in scopul limitarii infectiei cu virusul sarscov-2, cat si in vederea cresterii ratei de utilizare a internetului.

In contextul pandemiei provocata de virusul sars-cov-2 au fost luate o serie de masuri menite a asigura nevoile celor mai afectate sectoare. Derularea cursurilor, in acest context, a fost o provocare, avand in vederea mutarea acestora in mediul on-line si slaba dotare a unitatilor de invatamant pentru asigurarea cadrului necesar desfasurarii orelor de curs in on-line.

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 144/24.08.2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020-2021 in contextul riscului de infectare cu coronavirus SARS-COV-2 s-a prevazut asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online.

Avand in vedere contextul infectarii cu sars-cov-2, faptul ca in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti cursurile se desfasoara in mediul online, cat si capacitatea redusa a unitatilor de invatamant de a asigura echipamentele necesare pentru desfasurarea orelor in sistem online, a fost identificata oportunitatea achzitionarii unor echipamente IT pentru sprijinirea unitatilor de invatamant pe perioada pandemiei, cat si pentru cresterea ratei de utilizare a internetului.

Astfel, a fost realizata o analiza in scolile administrate de Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti si a fost stabilit cate un pachet de echipamente si necesar cablare LAN pentru fiecare dintre cele 792 de clase din unitatile de invatamant incluse in proiect.

Mai mult decat atat, dotarile realizate prin proiect vor continua sa fie folosite si dupa terminarea perioadei de implementare a proiectului, obiectivul general al proiectului raspunzand masurii programului ce are in vedere Imbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, astfel incat orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul sars-cov-2.

Prin proiect se raspunde obiectivului specific al programului OS 2.4 – Cresterea gradului de utilizare a Internetului, dotarea unitatilor de invatamant cu echipamentele IT propusa prin proiect, conducand la facilitarea accesului la internet pentru grupul tinta si la cresterea eficientei derularii procesului educational in mediul on-line, in general proiectul, contribuind astfel la indicatorul de rezultat al programului.

Mentionam ca alocarea resurselor financiare, materiale, umane, cat si perioada de implementare a fiecarei activitati a fost stabilita in functie de specificul fiecarei activitati, cu scopul de a atinge rezultatele previzionate respectand principiile eficientei, eficacitatii si economicitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dotarea cu cablu LAN a 792 clase apartinand celor 32 unitati de invatamant din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti selectate pentru a face parte din proiect, in vederea sprijinirii accesului la procesul educational, in special in contextul pandemiei cu virusul sars-cov-2.

2. Dotarea cu echipamente IT a 792 clase apartinand celor 32 unitati de invatamant din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti selectate pentru a face parte din proiect, in vederea sprijinirii accesului la procesul educational, in special in contextul pandemiei cu virusul sars-cov-2.

3. Crearea cadrului adecvat, necesar derularii in bune conditii a procesului educational on-line pentru un numar de 24708 elevi si 1655 de cadre didactice din Sectorul 5.

#thegov_search_66780f3d43f93:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut