Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Atribuirea unui loc de parcare

📌SOLICITĂRILE DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE SE VOR DEPUNE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ON-LINE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.01.2022

Valoarea taxei pentru utilizarea locurilor de parcare de reședință, pentru anul 2022, este stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021, în funcție de zona (strada) unde se află parcarea solicitată, astfel:

zona A – 600 lei/an;
zona B – 500 lei/an;
zona C – 400 lei/an;
zona D – 300 lei/an.

Atribuirea unui loc de parcare – D.G.A.D.P.P – Direcția de Administrare a Domeniului Public – Seviciul Parcaje Auto de Reședință


Atribuirea și exploatarea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 184/25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București

Potrivit actului normativ mai sus specificat, în vedere obținerii unui loc de parcare de reședință, contribuabilul trebuie să atașeze următoarele documente:

a) cerere privind închirierea unui loc de parcare (se completează pe platforma web disponibilă la adresa: parcări.sector5.ro);

b) copie act de identitate;

c) copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) – (dacă nu se poate obține de Primăria Sectorului 5 direct de la emitent);

d) copie asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă – (dacă nu se poate obține de Primăria Sectorului 5 direct de la emitent);

e) contract de comodat (dacă este cazul);

f) acordul societății de leasing (dacă este cazul);

g) contract vânzare-cumpărare locuință sau alt act de proprietate (dacă este cazul)

h) în cazul persoanelor juridice, documente din care să reiasă sediul/punctul de lucru în zona unde se solicită locul de parcare ( certificatul de înregistrare sau certificatul constatator).


 Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Parcaje Auto de Reședință al Primăriei Sector 5, parter.

 TEL    : 021.314.43.18/int. 1121, 1139

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 
 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 
 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 • Telefon: 021.314.43.18 int. 1024, 1025, 1064, 1135, 1143
 • Fax: 021.319.39.89
 • E-mail: urbanism@sector5.ro
 

 1. Obținerea unui loc de parcare
 2. Procedura de achitare a unui loc de parcare
 3. Rezilierea contractului
 4. Contact
 5. Program

Atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 se face în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 124/2008 și cu modificările și completările aduse cu H.C.G.M.B. nr. 61/2009.

Pentru dobândirea unui loc de parcare în parcajele de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 este necesară completarea unei cereri de atribuire care se poate obține gratuit de la Serviciul Parcaje Scop Reședință sau pe care o puteți descărca de aici – cerere-loc-parcare 2021

Aceasta trebuie să conțină datele personale ale solicitantului, precum și semnătura și ștampila administratorului/președintelui Asociației de locatari/proprietari, prin care se certifică faptul că solicitantul locuiește efectiv la acea adresă, anexând următoarele:

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului(talon auto ITP valabil)

După caz, se vor atașa copii ale contractului de leasing purtând numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

Dosarul complet se depune la Registratură pentru înregistrare.


Plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul în curs se efectuează în fiecare an, în perioada  1 ianuarie – 31 martie.


Cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabilește în funcție de zona (strada) unde se solicită parcarea astfel:

 • zona A 84 lei;
 • zona B 66 lei;
 • zona C 55 lei;
 • zona D 37 lei/an.

Atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 se face în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 124/2008, cu modificările și completările aduse cu H.C.G.M.B. nr. 61/2009 si prevederilor  H.C.G.M.B Nr. 139 din 30.04.2020 (Anexa 2).


Achitarea taxei de parcare se efectuează la:

 • C.E.C
 • POȘTĂ
 • OMV
 • TAXE ȘI IMPOZITE
 • LA GHIȘEUL PRIMĂRIEI
 • GHIȘEUL.RO

PENTRU RIDICAREA CONTRACTULUI  DE PARCARE PE ANUL 2021 SE SOLICITĂ URMĂTOARELE  DOCUMENTE:

 • TALON AUTO (COPIE+ORIGINAL) ITP VALABIL;
 • I./C.I (COPIE+ORIGINAL);

DUPĂ CAZ:

 • CONTRACT DE COMODAT AUT(COPIE+ORIGINAL);
 • CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE LOCUINȚĂ (COPIE+ORIGINAL);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (COPIE+ORIGINAL);
 • CERTIFICAT DE DECES (COPIE+ORIGINAL).

 Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Parcaje Auto de Resedință al Primăriei Sector 5, parter.

 TEL    : 021.314.43.18/int. 1121, 1139


Program parcări cu publicul:

Luni, Marți, Joi 08.30 – 12.00 / 12.30 – 14.00

Miercuri:         08.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00

Vineri :           08.30 – 12.00

#thegov_search_65dbe6bf6ad0a:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut