Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Direcția de administrare a domeniului public și privat

ACTE NECESARE PENTRU ACORD ADMINISTRATOR DE DRUM

 • Cerere emitere Acord Administrator de Drum pentru branșament/racord(descarca aici)

 • Anexa nr.7 privind documentația necesară pentru emiterea Acordului/Autorizației Administratorului Drumului pentru branșament/racord (descarca aici)

ACTE NECESARE PENTRU RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR/FINALĂ

 • Cerere

 • Autorizație de construire/ Acord Administrator de Drum/ Aviz de intervenție pe domeniul public (copie)

 • PV predare amplasament (copie)

 • Fotografii

 • PV la terminarea lucrărilor (încheiat între delegat DGADPP S5, delegat constructor, delegat administrator rețea), în cazul recepției finale (copie

   

ACTE NECESARE PENTRU AVIZ TRASEU/REȚEA

 • Cerere

 • Certificat de Urbanism (copie)

 • Aviz Tehnic de Racordare (copie)

 • Plan de situație scara 1:500, care să conțină traseul lucrării, pe domeniul public

 • Memoriu tehnic

 • Grafic de execuție, vizat de administratorul de rețea

 • Chitanță cu plata taxei pentru eliberarea avizului (1000 lei pentru rețea mai mică de 2 km sau 1657 lei pentru rețea mai mare de 2 km)

ACTE NECESARE PENTRU ,,PREDARE AMPLASAMENT”

 • Cerere

 • Autorizație de construire/ Acord Administrator de Drum, în termen de valabilitate (copie)

 • Aviz de traseu/rețea, daca este cazul (copie)

 • Plan de situație scara 1:500, vizat spre neschimbare (1 exemplar –copie)

 • Grafic de execuție, vizat de administratorul drumului public (copie)

 • Chitanța cu plata taxei predare amplasament (30 lei)

 • Cod unic de Înregistrare al operatorului economic care execută lucrarea

 • Împuternicire, daca este cazul

 • CI împuternicit, daca este cazul (copie)

 • Contract pentru refacerea pavajelor încheiat cu un operator economic atestat pentru refacerea pavajelor sau cu operatorul economic ce asigură garanția străzii, în termen de valabilitate (copie)

Notă: Administratorul drumului va putea solicita și alte documente pe care le consideră necesare, în vederea eliberării acordurilor, avizelor, proceselor verbale de predare amplasament sau recepție.

 

Model Grafic de executie lucrari bransamente

 

Plata taxelor pentru eliberarea documentelor necesare pentru branșamente și racorduri pe domeniul public (Acord Administrator de Drum – 12 lei, PV de predare amplasament – 30 lei, Aviz traseu/rețea: 1000 lei pentru rețea mai mică de 2 km/ 1657 lei pentru rețea mai mare de 2 km), se poate efectua la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, la Poșta Română sau la CEC Bank, în următoarele conturi:

Persoane Juridice: RO92 TREZ 7052 1160 203X XXXX

Persoane Fizice: RO66 TREZ 7052 1070 250X XXXX

Detalii necesare pentru efectuarea tranzacțiilor:

Beneficiar: Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 5

Cod de identificare fiscală: 38320436

Banca: Trezoreria Sectorului 5

Plata taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, se poate efectua în următorul cont:

Persoane Fizice/Juridice: RO39 TREZ 7052 1180 250X XXXX

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Biroului Avize Utilități Publice, din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat la numărul de telefon 021.314.46.80/021.314.43.18/int.1045. Dosarele se pot depune în format electronic la adresa de e-mail primarie@sector5.ro sau în format letric la Registratura Sectorului 5 al Municipiului București, din strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11.

#thegov_search_6650d9557e8df:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut