Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Serviciul Autoritate Tutelară

 

Autoritatea Tutelară este o instituție a autorităților publice locale, fiind fundamentată de Codul Familiei. Aceasta are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum și a prevenirii separării minorului de părinți.

În cadrul Primăriei Sectorului 5 funcționează sub denumirea de Serviciul Autoritate Tutelară, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Bucuresti, sector 5, serviciul unde pot fi obținute informații în principal cu privire la:

 • anchetele sociale realizate la solicitarea:

  • instanţelor de tutelă;

  • notarilor publici în cauzele de divorţ cu copii, prin acordul soţilor;

  • instanţelor judecătoreşti cu privire la cauzele civile având ca obiect amânarea/întreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotărâre definitivă;

  • instanţei de judecată în cauzele civile având ca obiect declararea judecătorească a morţii;

  • instanţei de judecată în cauzele civile având ca obiect numirea curatorului pentru persoanele bolnave, conform art. 178 din Codul Civil;

  • instanţei de judecată în cauzele civile având ca obiect punerea sub interdicţie judecătorească a bolnavilor, iar în caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească numeşte un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia, conform art. 167 din Codul Civil;

  • Direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau pentru stimulentul de inserţie;

  • Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”, la domiciliul persoanelor care urmează a fi expertizate de către o comisie de specialitate;

 • proiectele de dispoziţie întocmite cu privire la stabilirea numelui şi prenumelui pentru copilul găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi al copilului care este părăsit de către mamă în spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, dacă copilul a fost părăsit sau găsit pe raza sectorului 5;

 • schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 41/2003 privind stabilirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

 • asistenţa socială a persoanelor vârstnice, mai exact la:

  • consilierea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreţinerii;

  • asistarea acestora în vederea încheierii contractelor de întreţinere la notariatele publice;

  • promovarea acţiunilor în instanţă cu privire la rezoluţiunea contractelor de întreţinere în cazul neîndepliniri clauzelor contractuale;

 • instituirea curatelei pentru reprezentarea/asistarea minorilor şi autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, contracte de închiriere, etc);

 • instituirea curatelei pentru reprezentarea persoanelor puse sub interdicţie judecătorească şi autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de întreţinere, contracte de donaţie, etc);

 • îndeplinirea prevederilor prevăzute în dispoziţiile emise de către Primarul Sectorului 5 cu privire la bunurile minorului, persoanei interzise judecătoreşte, atribuirii de nume şi prenume copilului găsit sau abandonat;

De asemenea, Serviciul Autoritate Tutelară:

 • asigură relaţia şi consilierea tutorilor persoanelor puse sub interdicţie judecătorească privind îngrijirea şi gestionarea veniturilor şi bunurilor acestora;

 • comunică Serviciului Evidenţă Electorală datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdicţie sau scoaterea acestora de sub interdicţie;

 • se ocupă de afişarea şi dezafisarea hotărârilor judecătoreşti de numire a curatorului pentru persoanele bolnave şi întocmeşte procesele verbale de afișare şi dezafișare ale acestora şi le comunică ulterior instanţelor de judecată;

 • se ocupă de afişarea şi dezafișarea hotărârilor judecătoreşti de numire a tutorelui pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească şi întocmeşte procesele verbale de afişare şi dezafișare ale acestora şi le comunică ulterior instanţelor de judecată.

Pentru persoanele care solicită încheierea unui contract de întreținere în baza Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice trebuie să depună o cerere olografă (scrisă de mână), la care se vor anexa următoarele:

 • Copie BI/CI solicitant și întreținători;

 • Copie contract imobil;

 • Copie talon pensie solicitant;

 • Adeverință de venit întreținători;

 • Copie certificat medico-legal psihiatric eliberat de INML.


Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Autoritate Tutelară sau la numărul de telefon 021.314.43.18/int. 125/171. Dosarele se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5.


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri: 09.00 – 11.00

Joi: 13.00 – 16.00

#thegov_search_666de7d29223e:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut