Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Biografie

Viceprimar

Melnic Constantin – Ion

Viceprimar
Consilier local 

Partidul Social Democrat

Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2020 Vezi declarația
Declarație de interese
2020 Vezi declarația
Declarație de avere
2022 Vezi declarația
Declarație de interese
2022 Vezi declarația

mereu în mijlocul oamenilor

Prezentare generală și experiență

Curriculum vitae

 

Informaţii personale

 

Prenume / Nume

Constantin Ion Melnic

E-mail(uri)

constantin.melnic@consloc5.ro

Locul și data naşterii

București, 13 februarie 1959

Gradul actual

Locotenent Colonel Inginer (rez.)

Starea civilă

Căsătorit

  

Experienţa profesională

 

Perioada

 Iunie 2022 – prezent

Postul ocupatViceprimar

 

Numele angajatorului

 Primăria Sectorului 5

  

Perioada

 Decembrie 2020 – iunie 2022

Postul ocupat

 Viceprimar

Numele angajatorului

 Primăria Sectorului 5

  

Perioada

 Iunie 2016 – decembrie 2020

Postul ocupat

 Consilier local

Numele angajatorului

 Primăria Sectorului 5

  

Perioada

 Iunie 2018 decembrie 2020

Postul ocupat

 Șef Serviciu  – Serviciul Planificare și Derulare Investiții 

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Asigurarea dirigenției de șantier la lucrările de investiții derulate în cadrul Societății;

–        Colaborarea cu toate departamentele pentru definirea planului de investiții anual pe

domeniile de activitate din competența fiecăruia;

–        Definitivarea, pe baza planurilor de invesții și reparații aprobate, a cheltuielilor de

investiții care urmează să fie incluse în planul anual de achiziții.     

Numele angajatorului

 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

  

Perioada

 Iunie 2016 – iunie 2018

Postul ocupat

 Analist strategie și dezvoltarea afacerii – Biroul Derulare Investiții

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Solicitarea și urmărirea obținerii avizelor și acordurilor prevăzute de reglementările

legale pentru promovarea investițiilor;

–         Controlarea și verificarea stadiilor fizice și a calității lucrărilor executate, corelate cu sursele

 de finanțare aprobate;

–         Întocmirea situațiilor privind stadiul fizic și valoric pentru lucrările curente.

Numele angajatorului

 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

  

Perioada

 Decembrie 2014 – iunie 2016

Postul ocupat

 Coordonator compartiment – Compartiment Planificare Investiții

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Asigurarea coordonării, organizării și funcționării curente a activității compartimentului;

–        Elaborarea normelor și regulamentelor specifice activității coordonate și urmărirea

modului de aplicare a acestora;

–        Întocmirea filelor de plan defalcate pe baza planului de investiții aprobat.

Numele angajatorului

 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

  

Perioada

 Iunie 2003 – decembrie 2014

Postul ocupat

 Inginer – Serviciul Investiții

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Acordarea de consultanţă pentru investiţii în domeniul construcţiilor şi echipamentelor

de radiocomunicaţii şi urmărirea derulării contractelor pe faze până la punerea în

funcţiune;

–        Urmărirea realizării proiectelor de modernizare şi retehnologizare a staţiilor de radio

şi televiziune din reţeaua proprie a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

–        Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate pentru realizarea Centrului Naţional de

Radiocomunicaţii în domeniul construcții civile şi tehnică edilitară;

–        Centrul este situat în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr 103, sector 4 şi  este compus din sediul

administrativ S,D,P, 4 etaje, Sediu sucursală D, P, 3 etaje, Sediu Tehnic P, 2 Etaje şi

Turn de Radiocomunicaţii H 140 metri, alei pietonale, drumuri de acces, platforme de

parcare, reţele de alimentare cu apă şi canalizare,suprafaţa terenului pe care este

amplasat este de 10.000 mp.

Numele angajatorului

 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

  

Perioada

 Noiembrie 2002- mai 2003  

Postul ocupat

 Şef Serviciu Administrativ

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Conducerea activităţii de achiziţii publice, servicii și lucrări şi urmărirea derulării

contractelor

Numele angajatorului

 Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

  

Perioada

 2001 – mai 2002

Postul ocupat

 Colonel Inginer – Şef Formaţiune Cazare – Serviciului de Asigurare

Administrativă  

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Asigurarea logistică a unor vile de protocol din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;

–        Conducerea lucrărilor de reparaţii curente la diferite cazărmi aparţinând Ministerului

Apărării Naţionale. Ex.: vila de protocol Com. Snagov, complexul hotelier Haiducului,

complexul hotelier Cap Aurora, complexul Sinaia, complexul Predeal.

Numele angajatorului

 Ministerul Apărării Naţionale

  

Perioada

 1997 – mai 2001    

Postul ocupat

 Colonel Inginer – Şef Secţie Întreţinere, Exploatare a sediului Ministerului

Apărării Naţionale în cadrul Serviciului de Asigurare Administrativă

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Asigurarea funcţionalităţii sediului Ministerului Apărării Naţionale din punct de vedere

al utilităţilor (energie termică, energie electrică, apă curentă);

–        Asigurarea logistică a tuturor activităţilor de protocol desfăşurate în sediul Ministerului

Apărării Naţionale.

Numele angajatorului

 Ministerul Apărării Naţionale

Perioada

 1995 – 1997

Postul ocupat

 Colonel Inginer – Şef Formaţiune Cazare în cadrul Direcţiei Gospodărire

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Reparații curente la diferite cazărmi aparținând Ministerului Apărării Naționale din

București și împrejurimi. Ex.: cazarma Știrbei – actualul Sediu DNA, complexul

preșcolar, vilele de protocol 1 si 2 din Com. Ștefănești jud. Ilfov

Numele angajatorului

 Ministerul Apărării Naţionale

  

Perioada

 1990 – 1995

Postul ocupat

 Colonel Inginer – Şef Birou Tehnic Secţia Întreţinere, Exploatare a

sediului Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Direcţiei Gospodărire

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Asigurarea reparațiilor curente în sediul actualului Sediu al Ministerului Apărării

Naționale precum și recompartimentarea spațiilor în funcție de cerințele beneficiarilor.

Numele angajatorului

Ministerul Apărării Naţionale

  

Perioada

 1986 – 1990

Postul ocupat

 Locotenent Colonel Inginer – Şef Lot Centru Civic   Bucureşti, U.M. 02383

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Executarea pavilionului „D”  al actualului sediu al Ministerului Apărării Naţionale

S+D+P+6 – structura de rezistență, pavilionul „A1” S+D+P+7- finisaje interioare și

exterioare „la cheie” şi a altor lucrări auxiliare, pavilioane tehnice, staţie de pompare,

centrala termică,  de climatizare, galerie tehnică electrică, galerie tehnică edilitară,

tuneluri de evacuare.

Numele angajatorului

 U.M. 02383 – București

  

Perioada

 1983 – 1986

Postul ocupat

 Inginer Şef Lot

Activităţi şi responsabilităţi principale

–        Conducerea lucrărilor pentru realizarea a 3 km din Canalul Poarta Albă Midia –

Năvodari de la Km 0+500 la Km 3+500: excavații, protecții cu piatră de carieră,

taluzare, drumuri tehnologice

Numele angajatorului

 U.M. 01650 – Constanţa

  

Educatie si formare

 

Perioada

 Octombrie 1978 – Iunie 1983

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Hidrotehnică – Institutul de Construcții București

Diplomă de licență – inginer în profilul construcții/specializarea construcții hidrotehnice

Perioada

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Calificarea / diploma obtinuta

 Septembrie 1973 – Iunie 1977

Liceul Teoretic “I.L. Caragiale” Bucureşti

Perioada

2010 Auditor energetic pentru clădiri, specialitatea construcții și instalații gradul II.

Perioada

2008 Autorizație responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniile: construcţii civile, industriale și

agrozootehnice; construcții telecomunicații.

Perioada

2007  Diriginte de șantier pentru domeniile: produse pentru construcţii

Perioada

2005 Diriginte de șantier pentru domeniul: drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport

pe cablu – de interes național.

Perioada

2005 Diriginte de șantier pentru domeniul: lucrări tehnico – edilitare de alimentări cu apă

și de canalizare.

Perioada

2005 Diriginte de șantier pentru domeniul: construcții civile, industriale, agricole,

categoria importanță A, B, C, D.

Perioada

2003 Curs de perfecţionare “Reglementări în domeniul construcţiilor”

Perioada

2003 Curs de perfecționare informatică

Perioada

1987 Curs de perfecţionare la „Centrul de organizare şi cibernetică în construcţii”

  

Aptitudini si competente personale

 

Limbi straine

Engleza – nivel conversațional

Competente si abilitati sociale

Spirit de echipă, motivare, abilități de comunicare și relaționare, spirit de inițiativă.

Competente si aptitudini organizatorice

Capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, responsabilitate, inițiativă.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Office

Diverse programe informatice folosite în activitate.

Permis de conducere

Categoria B, din anul 1991

#thegov_search_66768efc80f8b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut