Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Nicolaidis Mircea-Horațiu

Viceprimar

Experiență profesională

01/2017 - prezent Consilier - Administratia Porturilor Dunării Giurgiu 03/2009 - 01/2017 Director General-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4 exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în
Consilier
Partidul Puterii Umaniste
Telefon:
0318057054
Email:
mircea.nicolaidis@consloc5.ro
Membru in comisiile:
Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2020 Vezi declarația
Declarație de interese
2020 Vezi declarația
Declarație de avere
2022 Vezi declarația
Declarație de interese
2022 Vezi declarația
Declarație de avere
2023 Vezi declarația
Declarație de interese
2023 Vezi declarația
Declarație de avere
2024 Vezi declarația
Declarație de interese
2024 Vezi declarația

Experiență profesională

01/2017 – prezent
Consilier – Administratia Porturilor Dunării Giurgiu

03/2009 – 01/2017
Director General-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4
exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
manageriaza intreaga activitate;
întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului local al sectorului 4 al
municipiului Bucureşti;
elaborează şi supune aprobării consiliului local al sectorului 4 al municipiului Bucureşti, proiectul
strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de
asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei;
elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a
drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri
pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi
comisiei pentru protecţia copilului;
aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din
cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare consiliului local,
a sectorului 4 al municipiului Bucureşti, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare
acestui personal;
constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272
/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţii
le cu aceasta;
asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

05/2006 – 03/2009
Director Executiv Adjunct-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4

Asigurarea activitatilor de coordonare pentru directiile/serviciile din subordine
Propune masuri si formuleaza recomandari pentru atingerea obiectivelor fiecarui serviciu aflat in subordine
Avizeaza documentele care fac obiectul de activitatea ala serviciilor din subordine

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – sector 4, Sos. Oltenitei nr.252-254
Coordonare ( conducere )

11/ 2005 – 05/ 2006
Inspector de specialitate – Serviciului Corp Control
Controleaza modul de aplicare a strategiilor de indeplinire a sarcinilor de serviciu specifice subentitati
Urmareste si controleaza modul cum sunt aduse la indeplinirea prevederile din legi,ordonante si hotarari, precum si a deciziilor Directorului,de catre serviciile si centrele din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – sector 4
Tine sub stricta evidenta dosarele intocmite in urma controalelor efectuate si raspunde direct de confidentialitatea lor
Din dispozitia Directorului controleaza daca cei in drept au avizat si controlat modificarile contractuale ale contractelor de achizitii publice,prestari de serviciu,etc., care presupun finantari suplimentare fata de cele initiale;

01/ 1996 – 09/ 2004
Sef Serviciu Administrare Piete sector 6

#thegov_search_66714532ee57b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut