Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80, Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primărie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80, Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primărie@sector5.ro, sesizari@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Melnic Constantin – Ion

Consilul Local

Mai multe

GRADUL  ACTUAL : Locotenent Colonel Inginer (rez.)

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Bucuresti, 13 februarie 1959

STAREA CIVILĂ: Casătorit

EXPERIENŢĂ

Viceprimar
Consilier local
Partidul Social Democrat
Istoric mandat
Mandat consilier in perioada 2016-2020
Telefon:
(021) 4113719
Email:
constantin.melnic@consloc5.ro
Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2021 Vezi declarația
Declarație de interese
2021 Vezi declarația
Declarație de avere
2020 Vezi declarația
Declarație de interese
2020 Vezi declarația

Mai multe

GRADUL  ACTUAL : Locotenent Colonel Inginer (rez.)

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Bucuresti, 13 februarie 1959

STAREA CIVILĂ: Casătorit

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

(locuri de muncă şi funcţii deţinute, activitate desfasurata):

1983 – 1986             Inginer Şef Lot – U.M. 01650 jud. Constanţa

 • Conducerea lucrărilor pentru realizarea a 3 km din Canalul Poarta Albă Midia – Năvodari de la Km 0+500 la Km 3+500: excavatii, protectii cu piatra de cariera, taluzare,  drumuri tehnologice;

1986 – 1990             Locotenent Colonel Inginer – Şef Lot Centru Civic   Bucureşti, U.M. 02383

 • Executarea pavilionului „D” al actualului sediu al Ministerului Apărării Naţionale S+D+P+6 – structura de rezistenta, pavilionul „A1” S+D+P+7- finisaje interioare si exterioare „la cheie” şi a altor lucrări auxiliare, pavilioane tehnice, staţie de pompare , centrala termica,  de climatizare, galerie tehnica electrica, galerie tehnica edilitara, tuneluri de evacuare ;

1990 – 1995             Locotenent Colonel Inginer – Şef Birou Tehnic Secţia Întreţinere, Exploatare a sediului Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Direcţiei Gospodărire – Ministerului Apărării Naţionale

–   Asigurarea reparatiilor curente in sediul actualului Sediu al Ministerului Apararii Nationale precum si recompartimentarea spatiilor in functie de cerintele beneficiarilor

1995 – 1997             Locotenent Colonel Inginer – Şef Formaţiune Cazare în cadrul Direcţiei Gospodărire – Ministerul Apărării Naţionale

–    Reparatii curente la diferite cazarmi apartinand Ministerului Apararii Nationale din Bucuresti si imprejurimi. Ex.: cazarma Stirbei – actualul Sediu DNA, complexul prescolar, vilele de protocol 1 si 2 din Com. Stefanesti jud. Ilfov

1997 – mai 2001      Colonel Inginer – Şef Secţie Întreţinere, Exploatare a sediului Ministerului Apărării Naţionale în cadrul Serviciului de Asigurare Administrativă a Ministerului Apărării Naţionale

 • Asigurarea funcţionalităţii sediului Ministerului Apărării Naţionale din punct de vedere al utilităţilor(energie termică, energie electrică, apă curentă);
 • Asigurarea logistică a tuturor activităţilor de protocol desfăşurate în sediul Ministerului Apărării Naţionale;

2001–31 mai 2002  Colonel Inginer – Şef Formaţiune Cazare în  

cadrul Serviciului de Asigurare Administrativă   a Ministerului Apărării Naţionale

 • Asigurarea logistică a unor vile de protocol din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Conducerea lucrărilor de reparaţii curente la diferite cazărmi aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Ex.: vila de protocol Com. Snagov, complexul hotelier Haiducului, complexul hotelier Cap Aurora, complexul Sinaia, complexul Predeal

Noiembrie2002-mai 2003   Şef Serviciu Administrativ la Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi  Pădurilor.

 • Conducerea activităţii de achiziţii publice: servicii, lucrări la Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, precum şi urmărirea derulării contractelor.

Iunie 2003 – decembrie 2020   Inginer la Serviciul Investiţii şi Puneri în Funcţiune – Societatea Naţionala de Radiocomunicaţii

 • Consultanţă pentru investiţii în domeniul construcţiilor şi echipamentelor de radiocomunicaţii şi urmărirea derulării contractelor pe faze până la punerea în funcţiune .
 • Urmărirea realizării proiectelor de modernizare şi retehnologizare a staţiilor de radio şi televiziune din reţeaua proprie a  N. RADIOCOMUNICAŢII
 • Asistenţă tehnică de specialitate pentru realizarea Centrului Naţional de Radiocomunicaţii in domeniul constructii civile şi tehnică edilitară.
 • Centrul este situat în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr 103, sector 4 şi este compus din sediu administrativ S,D,P,4 Etaje, Sediu sucursală D, P,3Etaje, Sediu Tehnic P, 2 Etaje şi Turn de Radiocomunicaţii H 140 metri, alei pietonale,  drumuri de acces, platforme de parcare, reţele de alimentare cu apă şi canalizare,  suprafaţa terenului pe care este amplasaat este de 10.000 mp

Decembrie 2020 – prezent Viceprimar Primaria Sectorului 5

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

1977 – Liceul Teoretic “I.L. Caragiale” Bucureşti

1983 – Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Construcţii

Hidrotehnice

1987 – Curs de perfecţionare la „Centrul de organizare şi cibernetică

în construcţii”

2003 – Curs de perfecţionare “Reglementări în domeniul construcţiilor”

2005 – Diriginte de Şantier pt. construcţii civile, tehnică edilitară şi drumuri .

2007- Diriginte de şantier pentru materiale şi produse de construcţii.

2008 –Responsabil tehnic de execuţie în domeniul construcţii civile.

2010- Auditor energetic pentru cladiri ; construcții și instalații gradul II.

Membru comisii
 •  ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILORr
 •  URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC, PATRIMONIULUI ȘI FONDULUI FUNCIAR
 •  EDUCAȚIE,TINERET ȘI SPORT

Registratură Primăria Sector 5
Program depunere documente la Ghișeu
Luni - Joi - 08.30-16.00;
Vineri 08.30-13.30