Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Eliberarea cartii de identitate pentru copilul minor (14-18 ani)

21 martie 2021

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

cererea tip (Anexa 1) pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament; Cererea se semnează în faţa lucrătorului de la ghişeu. (atenție, cererea se printează față-verso)

certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;

actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;

certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea de divorț, definitivă şi irevocabilă/certificat de divorț însoţit de acordul parental (convenție) privind stabilirea domiciliului minorului, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi sau Hotărârea de plasament familial , original şi copie;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei ); (modalități de achitare a taxei)

I M P O R T A N T:

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament. Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.

Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.

#thegov_search_667acff67c127:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut