Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 18 ANI

21 martie 2021

Atentie: doar pentru persoanele cu varsta peste 18 ani si care nu au mai deținut un act de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

cererea tip (Anexa 1) pentru eliberarea actului de identitate; (atenție, cererea se printează față-verso)

certificatul de naştere, original şi copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original şi copie (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă);

declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) (modalități de achitare a taxei)

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Notă:

 – fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul serviciului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.
 – în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască la adresa imobilului proprietatea sa;
 – în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

#thegov_search_661d2782492fe:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut