Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

15 iulie 2021

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia își stabilesc domicilul, în vederea eliberării cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România.

DOCUMENTE NECESARE:

cererea tip (Anexa 2) pentru eliberarea cărţii de identitate;

paşaportul românesc valabil sau expirat,cu menționarea statului de domiciliu în, original şi copia filei conținând date personale sau certificatul de cetățenie română, original și copie;

actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie;

certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor original şi copie;

hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorț însoţit de acordul parental, după caz, original şi copie ;

certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, dacă este cazul- original şi copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu/resedinta);

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) (modalități de achitare a taxei)

I M P O R T A N T:

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate; Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în strainătate atât pentru ei, cât și pentru copii minori.

#thegov_search_66548ffa2314c:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut