Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

Telefon: 021/314.43.18, 021/314.46.80
Telefon Sesizări cetățeni: 021.315.05.20
E-mail: primarie@sector5.ro

Program de lucru al Primăriei Sector 5 Luni - Joi - 08.00-16.30; Vineri 08.00-14.00

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE/MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ/SCHIMBARE DOMICILIU/ PRESCHIMBARE/ALTE CAZURI

15 iulie 2021

DOCUMENTE NECESARE

cererea tip (Anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate; (atenție, cererea se printează față-verso)

actul de identitate cu excepția cazului când acesta este pierdut, furat sau distrus;

certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original şi copie;

hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorț însoţit de acordul parental (convenție) privind stabilirea domiciliului minorului, dapă caz, original şi copie;

certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate sau în situaţia în care din verificările efectuate de funcţionarii S.P.C.L.E.P se constată că minorii nu au domiciliul cu unul dintre părinţi/reprezentantul legal– original şi copie ;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu/resedinta);

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei ) (modalități de achitare a taxei)

I M P O R T A N T:

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul trebuie să prezinte hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original și copie.

#thegov_search_667059d4a48a6:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }
Sari la conținut