Telefoane utile

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

 

DIRECŢIE / SERVICIU / BIROU

TEL/FAX

E-MAIL

Conducere

Locație

 

Arhitect Șef

 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.314.43.18 /int. 1024/1025

 

urbanism@sector5.ro

 

Director Executiv

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

021.314.43.18 /int. 1024/1025

urbanism@sector5.ro

 

 

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

021.314.43.18 /int. 1024/1025

urbanism@sector5.ro

 

 

Compartimentul Prognoze Urbanistice

021.314.43.18 /int. 1024/1025

urbanism@sector5.ro

 

 

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

021.314.43.18 /int. 1086/1087

 

cadastru@sector5.ro

 

 

Direcția Generală Operațiuni

 

 

Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

021.314.43.18 /int. 1048

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

021.314.43.18 /int. 1054

   

Șef Serviciu

 

 

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

021.314.43.18 /int. 1049

   

Șef Serviciu

 

 

Biroul Autorizare Activități Comerciale

021.314.43.18 /int. 1026

   

 

 

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

021.314.43.18 /int. 1027

   

 

 

Biroul Parcaje Auto de Reședință

021.314.43.18 /int. 1121, 1139

   

Șef Serviciu

 

Direcția de Dezvoltare

021.314.43.18 /int.1013

 

 

 

 

Serviciul Achiziții Publice

021.412.00.76/int. 1155, 1156, 1157

   

 

 

Compartimentul Investiții

021.314.43.18 /int. 

fax 021.312.17.68

 

 

 

Serviciul Administrativ, Transport, Întreținere

021.314.43.18 /int. 1056 

fax 021.312.17.68

 

 

 

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

021.314.43.18 /int. 1085

fax 021.312.17.68

 

 

 

Direcția Generală de Transparență și Control

Director General

Alina Cristina NEAGU 021.314.43.18 /int. 1050

Direcția de Transparență Instituțională

021.314.43.18 /int. 1031; 021.313.67.68

transparenta@sector5.ro

 

Director Executiv

Cristina Claudia POPA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă 

021.314.43.18 /int. 1032

  

 

Șef Serviciu 

 

Biroul Relații cu Publicul

021.314.43.18 /int. 1033, 1090

 

 

 

 

 

Serviciul Proiecte

021.314.43.18 /int. 1034

   

Șef Serviciu 

 

 

Compartimentul Management Informațional

031.425.90.17 /int.1044

   

 

 

Compartimentul Experți Etnie Rromă

021.315.08.95 / 1034

fax 021.315.08.95;

 

 

 

 

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

021.314.43.18 /int. 1034

fax 021.312.17.68

 

 

 

Direcția de Control

021.314.43.18 

fax 021.312.17.68

 

 

Director Executiv

 

Serviciul Corp de Control

021.314.43.18 /int. 1036

fax 021.312.17.68

 

 

Șef Serviciu

 

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5

021.314.43.18 /int. 1036

fax 021.312.17.68

 

 

Șef Serviciu

 

Direcția Generală Educație și Carieră

Director General

Raluca MILITARU 021.314.43.18 /int. 1010

Direcția de Învățământ, Tineret și Sport

021.314.43.18 /int. 1109

 

 

Director Executiv

Roxana Iordache

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Administrare Unități de Învățământ

021.314.43.18 /int. 1045

 

 

 

 

Compartimentul Tineret și Sport

021.314.43.18 /int. 1109

 

 

 

 

Direcția de Resurse Umane

021.314.43.18 /int. 1021

resurseumane@sector5.ro

 

Director Executiv

 

 

Serviciul Managementul Funcției Publice

021.314.43.18 /int. 1114

resurseumane@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

021.314.43.18 /int. 1106

resurseumane@sector5.ro

 

 

 

Biroul de Securitate și Sanătate în Muncă

021.314.43.18 /int. 1105

resurseumane@sector5.ro

 

 

 

Biroul Pregătire și Perfecționare

021.314.43.18 /int. 1118

   

Șef Birou

 

 

Direcţia Generală Economică

 

 

Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

021.314.43.18

   

Director 

Nicoleta Izabela DISĂGILĂ

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Buget

021.314.43.18 /int. 1042

   

 

 

Servicul Urmărire Execuție Bugetară

021.314.43.18 /int. 1041

   

 

 

Direcția Financiar-Contabilitate

021.314.43.18 /int. 1043

fax 021.310.39.46

   

Director Executiv

 

 

Serviciul Patrimoniu

021.314.43.18 /int. 1041

fax 021.310.39.46

   

 

 

Serviciul Financiar-Contabilitate

021.314.43.18 /int. 1041

fax 021.310.39.46

   

 

 

Direcția Generală Juridică

Director GeneraL

Florina DRAGNEA

Direcția de Contencios și Evidență Contravenții

021.314.43.18 / 1046

juridic@sector5.ro

 

Director Executiv

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Contencios Administrativ

021.314.43.18 /int. 1046, 1083

juridic@sector5.ro

 

 

 

Biroul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

021.314.43.18 /int. 1039

juridic@sector5.ro

 

 

 

Direcția de Legalitate Acte

021.314.43.18 /int. 1046, 1083

   

 

 

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

021.314.43.18 /int. 1046, 1083

juridic@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Autoritate Tutelară

021.314.43.18 /int. 1115

juridic@sector5.ro

 

 

 

 

Secretarul Sectorului 5

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

021.314.43.18 /int. 144

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Evidență Acte Administrative

021.314.43.18 /int. 1137, 1138

   

Șef Serviciu

Mariana DUNĂ

 

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

021.314.43.18/ int. 1047, 1230, 1231

   

Șef Serviciu

Cristina IOSIF

 

 

Biroul Audit Public

 

Biroul Audit Public Intern

021.314.43.18 /int. 1103

   

Șef Birou 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

 

CENTRALA TELEFONICĂ

031.425.90.17

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

DISPECERAT

021.312.28.81

fax 021.312.28.81

   

 

 

SECRETARIAT

021.311.21.00

fax 031.438.29.86

politialocala@sector5.ro

 

 

 

Direcția Evidența Persoanelor

Director Executiv

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Director General

Florentina POPESCU