Telefoane utile

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

 

DIRECŢIE / SERVICIU / BIROU

TEL/FAX

E-MAIL

Conducere

Locație

Programare audiențe

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1033

 primarie@sector5.ro

 audiente@sector5.ro

 

 

Biroul Relații cu Mass Media

Biroul Relații cu Mass Media

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int 1031,1032; 021.313.67.68

primarie@sector5.ro

   

 

Arhitect Șef

 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1024/1025

primarie@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1024/1025

primarie@sector5.ro

 

 

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1024/1025

primarie@sector5.ro

 

 

Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice 

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1024/1025

 

primarie@sector5.ro

 

 

Direcția Tehnică

Director Executiv 

 

 Serviciul Verificari Lucrari Edilitare

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1054

 primarie@sector5.ro  

 

 

Biroul Autorizare Activități Comerciale

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1026

primarie@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1027

primarie@sector5.ro

 

 

 

Direcția de Dezvoltare

Director Executiv

 

Serviciul Achiziții Publice

021.412.00.76/int. 1155, 1156, 1157

primarie@sector5.ro

 

 

Compartimentul Investiții

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 

fax 021.312.17.68

primarie@sector5.ro

   

Serviciul Administrativ, Transport, Întreținere

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1056 

fax 021.312.17.68

primarie@sector5.ro

 

 

Serviciul Proiecte

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1034

primarie@sector5.ro

 

 

Compartimentul Management Informațional si Strategii de Informatizare

031.425.90.17 /int.1044

primarie@sector5.ro

   

Direcția de Control

Director Executiv

 

Serviciul Corp de Control

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1036

 

primarie@sector5.ro

 

 

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1036

 

primarie@sector5.ro

 

 

Direcția de Învățământ Tineret și Sport 

Director Executiv

Elena Roxana Nedelcu  

Serviciul Administrare Unități de Învățământ

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1038

primarie@sector5.ro 

 

 

 

Compartimentul Cultură Tineret și Sport

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1109

primarie@sector5.ro 

 

 

 

Compartimentul Experți Etnie Rromă

021.314.43.18; 021.314.46.80  /int. 1109

fax 021.315.08.95;

primarie@sector5.ro 

 

 

 

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1044

fax 021.312.17.68

primarie@sector5.ro 

 

 

Direcția de Resurse Umane 

Director Executiv

Violeta Dobre  021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1021

Serviciul Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice și Calității Muncii

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1118,

primarie@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul de Securitate și Sanătate în Muncă

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1118

primarie@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Pregătire și Perfecționare

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1116

primarie@sector5.ro

 

 

 

Direcția Economică 

Director Executiv

Nicoleta Izabela DISĂGILĂ 

Serviciul Financiar-Contabilitate

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1041

fax 021.310.39.46

primarie@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Buget

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1042

primarie@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1041

primarie@sector5.ro   

 

 

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5

Director Executiv

Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public

021.314.43.18; 021.314.46.80 / int. 1085   primarie@sector5.ro

 

 

Compartimentul Patrimoniu

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1086

fax. 021.310.39.46

primarie@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Parcaje Auto de Reședință

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1121, 1139

primarie@sector5.ro 

 

 

Biroul Avize

021.314.43.18; 021.314.46.80 / int. 1045

primarie@sector5.ro 

 

 

Direcția Juridică

Director Executiv

Florina DRAGNEA

Serviciul Contencios Administrativ

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1099

primarie@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1039

primarie@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1046/1082/1083

primarie@sector5.ro

 

 

 

 

Secretarul General al Sectorului

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1137,1138

primarie@sector5.ro   

 

 

Serviciul Evidență Acte Administrative

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1137, 1138

primarie@sector5.ro   

 

 

 

Compartimentul pentru Aplicarea Legii nr. 550/2002

021/314.43.18. /int.1137, 1138

primarie@sector5.ro   

 

 

 

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

021.314.43.18; 021.314.46.80/ int. 1047, 1230, 1231

primarie@sector5.ro   

Șef Serviciu

 

Compartimentul

Relații cu Publicul și

021.314.43.18; 021.314.46.80/ 

int. 1033 

primarie@sector5.ro

   

 

Asociațiile de Proprietari/Locatari 

021.314.43.18; 021.314.46.80

int. 1090

primarie@sector5.ro

   

Compartimentul Cadastru Fond Funciar, Registru Agricol

021.314.43.18; 021.314.46.80/ int.1086, 1087

primarie,r5.ro

 

 

 

Biroul Evidență Electorală

021.314.43.18; 021.314.49.91; 021.314.46.80/int. 1150, 1151

primarie@sector5.ro

 

Șef Birou

 

Serviciul Autoritate Tutelară

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1115, 1113

primarie@sector5.ro   

 

 

 

Compartimentul Audit Public

 

Compartimentul Audit Public Intern

021.314.43.18; 021.314.46.80 /int. 1103

primarie@sector5.ro   

 

 

Direcția Evidența Persoanelor

Director Executiv

 

Serviciul Evidența Populației

   primarie@sector5.ro  

 

 

Serviciul Stare Civilă

 

primarie@sector5.ro

 

 

 

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

 

CENTRALA TELEFONICĂ

021.314.43.18; 021.314.46.80 

   

 

 

DISPECERAT

031.9451, 021.312.28.81/ int. 1073, 1074, 1242

fax 031.438.29.86

primarie@sector5.ro  

 

 

SECRETARIAT

021.314.43.18; 021.314.46.80/ int. 1062 

primarie@sector5.ro

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5