Schimbarea Numelui de Familie si/sau al Prenumelui

 1. Acte necesare în vederea schimbării numelui de familie și/sau al prenumelui
 2. Acte necesare pentru schimbarea numelui intervenită în străinătate
 3. Contact
 4. Program

 

 • Cetățeanul care dorește schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se adresează primăriei locului de domiciliu unde va completa o cerere tip cu care se va prezenta la Monitorul Oficial pentru publicare.
 • Cererea se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, partea a III-a prin grija şi pe cheltuiala solicitantului. Conform art.10 alin.2, cu aprobarea șefului serviciului public comunitar județean de evidentă a persoanelor, este exceptată de la publicare cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere ori în alt mod.

 

Acte necesare în vederea schimbării numelui de familie și/sau al prenumelui:

 • Cerere tip
 • Actul de identitate– original și xerocopie;
 • Monitorul Oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui;
 • Certificate de stare civilă – originale și xerocopii;
 • Declarația de consimțământ, autentificată de un notar public, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 • Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui;
 • Cazier fiscal –valabil 30 de zile (se eliberează de către Administraţia Financiară Sector 5)
 • Cazier judiciar – valabil 6 luni;
 • După caz și alte acte doveditoare (hotărâre de divorț, certificat de naștere, declarații notariale, etc).

 

Cererea de schimbare a numelui de familie și/sau al prenumelui se completează de către solicitant, care trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicire cu procură specială, autentificată la notar sau prin împuternicire avocaţială, la sediul Serviciului Stare Civilă Sector 5 și să aibă domiciliul pe raza sectorului 5 (care va rezulta din actul de identitate prezentat).

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi. În cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celalalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

Termenul pentru emitere a dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui este de 90 de zile de la primirea dosarului.

 

Acte necesare pentru schimbarea numelui intervenită în străinătate:

Cerere

- Actul de identitate ;

- Copia certificatului de naştere şi/sau căsătorie;

- documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, emis de autorităţile  străine, în original şi copie;

- traducerea legalizată a documentului, în original şi copie; traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;

 

       În situaţia în care schimbarea numelui s-a făcut în străinătate printr-o hotărâre judecătorească, care nu este recunoscută de plin drept în România, este necesar ca efectele acesteia să fie recunoscute pe teritoriul României de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere.

 

 

Cererea, cât și orice alte informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Stare Civilă Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1, Bucuresti, sector 5, la numărul de telefon 021.318.69.07 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro.

 

Pentru mai multe informații vă punem la dispoziție coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din Sectorul 5:

 http://sector5.ro/prim%C4%83rie/directii-si-servicii/directia-evidenta-persoanelor/