Schimbarea Numelui de Familie si/sau al Prenumelui

 1. Acte necesare în vederea schimbării numelui de familie și/sau al prenumelui
 2. Acte necesare pentru schimbarea numelui intervenită în străinătate
 3. Contact
 4. Program

 

 

Acte necesare în vederea schimbării numelui de familie și/sau al prenumelui:

 • Cerere tip (care poate fi descărcată de aici);
 • Actul de identitate – original și xerocopie;
 • Monitorul Oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui;
 • Certificate de stare civilă – originale și xerocopii;
 • Declarația de consimțământ, autentificată de un notar public, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 • Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui;
 • Cazier fiscal – valabil 30 de zile (se eliberează de către Administraţia Financiară Sector 5)
 • Cazier judiciar – valabil 6 luni;
 • După caz și alte acte doveditoare (hotărâre de divorț, certificat de naștere, declarații notariale, etc).

 

Cererea de schimbare a numelui de familie și/sau al prenumelui se completează de

către solicitant, care trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicire cu procură specială, autentificată la notar sau prin împuternicire avocaţială, la sediul Serviciului Stare civilă Sector 5 și să aibă domiciliul pe raza sectorului 5 (care va rezulta din actul de identitate prezentat).

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi. În cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celalalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

Termenul pentru emitere a dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui este de 60 de zile de la primirea dosarului.

 

Acte necesare pentru schimbarea numelui intervenită în străinătate:

 • Cerere tip (care poate fi descărcată de aici);
 • Actul de identitate – xerocopie;
 • Copia certificatului de naştere şi/sau căsătorie;
 • Documentul de schimbare a numelui şi / sau a prenumelui emis de autorităţile străine (care trebuie, după caz, apostilat, supralegalizat sau scutit de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate) – original şi xerocopie;
 • Traducerea legalizată a documentului – original și xerocopie;
 • Procură sau împuternicire avocaţială.

 

Cererea, cât și orice alte informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Stare civilă Sector 5, str. Sapienței, nr. 1, sector 5, la numărul de telefon 021.318.69.07 sau folosind adresa de e-mail starecivila@sector5.ro.

 

Program de lucru:

Luni – Vineri: 09.00 – 15