INREGISTRARE / RADIERE MOPEDE

INREGISTRARE / RADIERE MOPEDE / EMITERE DUPLICAT

 


1. CONDIȚII TEHNICE
2. PROGRAM CU PUBLICUL
3. ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII UNUI MOPED
4. ACTE NECESARE RADIERII UNUI MOPED
5. ACTE NECESARE EMITERE DUPLICAT ”CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ” / ”PLĂCUȚĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE”

 


1. CONDIȚII TEHNICE


     • capacitatea cilindrică max. 50 cm3
     • viteza: max. 45 km/h
     • putere: max. 4 kW

 


2. PROGRAM CU PUBLICUL


    LUNI           09:00 - 11:30
    MARȚI        09:00 - 11:30
    MIERCURI  09:00 - 11:30
    JOI             13:00 - 16:30


3. ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII UNUI MOPED


    1) CEREREA DE ÎNREGISTRARE, tipizat (care se poate descarca de aici);
    2) ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane fizice)
    3) CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice), ÎMPUTERNICIRE din partea firmei și copie după B.I./C.I. a celui împuternicit;
   4) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA VEHICULULUI (factură sau contract de vânzare-cumpărare, în original și copie);
   5) DOVADA EFECTUĂRII INSPECȚIEI TEHNICE (în original și copie) - pe care să se menționeze faptul că vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice și nu prezintă pericol pentru participanții la trafic;
   6) CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, având aplicată folia RAR (în original și copie);
   7) DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNREGISTRARE (original) în valoare de 40 RON:
- plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5;
- vehiculele aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor sectoarelor 1 - 6, precum și instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București sau al consiliilor sectoarelor 1 - 6, sunt scutite de plata taxei de înregistrare;
   8) DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (original) în valoare de 24 RON:
- plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5;
   9) DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII PLĂCUȚEI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (original ) în valoare de 30 RON:
- plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5. Taxele se achită prin ordin de plată (pentru persoanele juridice) sau mandate poștale (pentru persoane fizice). Plăcuțele cu numerele de înregistrare și certificatele de înregistrare se înmânează personal solicitantului sau delegatului acestuia;
  10) DOVADA PLĂȚII ASIGURĂRII OBLIGATORIE A VEHICULULUI (în original și copie);
  11) DOVADA RADIERII DIN EVIDENȚELE ULTIMEI ADMINISTRAȚII PUBLICE LOCALE UNDE A FOST ÎNREGISTRAT, în cazul unei înregistrări anterioare.


4. ACTE NECESARE RADIERII UNUI MOPED


   1) CERERE PENTRU RADIERE A MOPEDELOR, tipizat(care se poate descarca de aici);
   2) ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane fizice);
   3) CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice), ÎMPUTERNICIRE din partea firmei și copie după B.I. / C.I. a celui împuternicit;
   4) CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice);
   5) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA VEHICULULUI (în original și copie);
   6) CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI având aplicată folia R.A.R, (în original și copie);
   7) CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE (în original și copie);
   8) PLĂCUȚA CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (în cazul în care proprietarul nu dorește menținerea numărului de înregistrare);
   9) DOVADA DE LA POLIȚIE (în cazul furtului mopedului, scuterului, motoretei).


5. ACTE NECESARE PENTRU EMITERE DUPLICAT ”CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ”/”PLĂCUȚĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE”


   1) CEREREA PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT, tipizat(care se poate descarca de aici);
   2) ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie)
   3) CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice), ÎMPUTERNICIRE din partea firmei și copie după B.I./C.I. a celui împuternicit;
   4) DELEGAȚIA (ÎMPUTERNICIRE din partea firmei și copie după B.I./C.I. a celui împuternicit);
   5) CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ÎN CIRCULAȚIE DETERIORAT (original și copie)
   6) CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, CU MODIFICĂRILE TEHNICE OPERATE DE R.A.R., DACĂ ESTE CAZUL (în original și copie);
   7) DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (original ) în valoare de 24 RON:
- plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5.
   8) DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII PLĂCUȚEI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (original ) în valoare de 30 RON:
- plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5.
   9) DOVADA DE LA POLIȚIE (în cazul furtului) sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (în cazul pierderii).