ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

 

CA URMARE A RELOCĂRII BIROURILOR DE EVIDENȚA POPULAȚIEI DIN CADRUL SECȚIILOR NR. 17 ȘI 19 ÎNTR-UN ALT SEDIU, NU SE MAI PRIMESC DOCUMENTE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE LA ACESTE BIROURI . ASTFEL, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAȚI BIROURILOR DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI DIN CADRUL SECȚIILOR NR. 18 ȘI 24.

 

CARTE DE IDENTITATE ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 14 ANI
ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE LA 18 ANI
PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA EXPIRARE
PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE
PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI
EIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR AFLATE ÎN LOCURILE DE REŢINERE ŞI DE AREST PREVENTIV DIN CADRUL UNITĂŢILOR DE POLIŢIE, ÎN PENITENCIARE
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR AFLATE ÎN AREST LA DOMICILIU
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR INTERNATE ÎN INSTITUŢII SANITARE SAU AFLATE SPRE ÎNGRIJIRE ORI GĂZDUIRE ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE/CENTRE DE SERVICII SOCIALE SAU ÎN CENTRE EDUCATIVE
CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE AFLAȚI TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE NU POT PREZENTA TOATE DOCUMENTELE
COMUNICARE DATE CU CARACTER PERSONAL SOLICITARE DATE PERSONALE
SOLICITARE DATE DESPRE ALTE PERSOANE
VIZA DE REȘEDINȚĂ DOCUMENTE NECESARE
CERTIFICAT PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DOCUMENTE NECESARE
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU DESCHIDE
MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DESCHIDE