DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

ACTE NECESARE - BIROUL AVIZE

 

  • Cerere emitere Acord Administrator de Drum pentru branșament/racord(descarca aici)

  • Anexa nr.7 privind documentația necesară pentru emiterea Acordului/Autorizației Administratorului Drumului pentru branșament/racord(descarca aici)

    

   ACTE NESESARE PENTRU ,,ORGANIZARE ȘANTIER"

    

   1. CERERE

   2. Autorizație de construcție

   3. Copie C.I./C.U.I.

   4. Împuternicire

   5. Schița terenului cu dimensiunile șantierului

   6. Avizul Brigăzii de Poliție Rutieră/Comisiei Tehnice pentru circulație (unde este cazul)

    

   ACTE NESESARE PENTRU ,,RECEPȚIA PRELIMINARĂ/FINALĂ"

    

   1. CERERE

   2. Autorizatie de constructie/ aviz de interventie pe domeniul public

   3. Predare amplasament

   4. Fotografii

   5. PV preliminar(delegate ADP, delegat constructor, delegate administrator rețea) în cazul recepției finale

    

   ACTE NESESARE PENTRU ,,PREDARE AMPLASAMENT"

    

   1. Autorizație de construcție în termen de valabilitate (copie)

   2. Aviz de traseu(copie)

   3. Aviz responsabil retea (E- DDistributie sau Apa Nova sau Distrigaz)

   4. Plan de situație scara 1:500 (1 exemplar)

   5. Plan de situație scara 1:2000 (1 exemplar)

   6. Grafic de execuție vizat

   7. Chitanța cu plata taxei predare amplasament (30 lei)*

   8. Cod unic de Înregistrare al operatorului economic care execută lucrarea

   9. Imputernicire (daca este cazul)

   10. Copie CI împuternicit (daca este cazul)

   11. Atestat pentru prestări servicii de refacere zone afectate de lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Municipiului București emis de către PMB, în termen de valabilitate (copie);

   12. Contract pentru refacerea pavajelor încheiat cu un operator economic atestat pentru refacerea pavajelor sau cu operatorul economic care deține strada în garanție, în termen de valabilitate(copie)-după caz

   P. Juridice RO 92 TREZ 70521160203XXXXX (orice unitate CEC din sector 5- 50lei/aviz, 30lei/amplasament)

   P. Fizice RO 66 TREZ 70521070250XXXXX (orice unitate CEC din sector 5- 50lei/aviz, 30lei/amplasament)

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Biroului de Avize din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, sau la numărul de telefon 021.314.46.80/021.314.43.18/int.1045. Dosarele se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5