Atribuirea unui loc de parcare

 

 1. Obținerea unui loc de parcare
 2. Procedura de achitare a unui loc de parcare
 3. Rezilierea contractului
 4. Contact
 5. Program

 

Atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 se face în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 124/2008 și cu modificările și completările aduse cu H.C.G.M.B. nr. 61/2009.

 

Pentru dobândirea unui loc de parcare în parcajele de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 este necesară completarea unei cereri de atribuire care se poate obține gratuit de la Serviciul Parcaje Scop Reședință sau pe care o puteți descărca de aici.

Aceasta trebuie să conțină datele personale ale solicitantului, precum și semnătura și ștampila administratorului/președintelui Asociației de locatari/proprietari, prin care se certifică faptul că solicitantul locuiește la acea adresă, anexând următoarele:

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului(talon auto)

După caz, se vor atașa copii ale contractului de leasing purtând numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

Dosarul complet se depune la Registratură pentru înregistrare.

 

Plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul în curs se efectuează în fiecare an, în perioada  1 ianuarie - 31 martie.

 

Cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabilește în funcție de zona (strada) unde se solicită parcarea astfel:

 • zona A 77 lei;
 • zona B 59 lei;
 • zona C 48 lei;
 • zona D 37 lei/an.

Aceste taxe se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, respectivele taxe fiind stabilite în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015, pentru anul 2016.

 

Achitarea taxei de parcare se efectuează la sediul Serviciului Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, cu prezentarea obligatorie a următoarelor documente:

 • talon auto (persoana fizică) în original și copie si, după caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto încheiat între părți;
 • actul de identitate al solicitantului având adresa de domiciliu situată în arealul parcajului de reședință în original și copie (după caz contract de vânzare-cumpărare locuință).

 

Rezilierea se efectuează de comun acord, la cerere sau după un an (termenul de valabilitate al contractului).

 

1. Referitor la cererile de parcare, aducem la cunostință solicitanților care au avut cereri depuse in anii anteriori, să depuna la sediul Primăriei Sector 5 din str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11 , sector 5, cereri noi valabile pe anul in curs (2018), insoțite de urmatoarele documente:

                           - Buletin de identitate/Carte de identitate

                           - Certificat de Înmatriculare (auto)

                           - Contract de leasing auto / Contract de comodat auto( unde este cazul )

                           - Contract de vanzare-cumparare /Contract de Închiriere( unde este cazul)

2. Locurile de parcare pentru care au fost încheiate contracte de inchiriere in anul 2017, devin vacante începând cu data de 31.03.2018, în următoarea situație:

-vacantarea locului de parcare se face în situația neachitarii taxei de parcare pe anul 2018 de către beneficiarul care a avut contract semnat pe anul 2017, pentru respectivul loc de parcare.

Pentru alocarea unui loc de parcare pe anul 2018, în situația în care nu a fost achitată taxa de parcare până la data de 31.03.2018, este obligatorie depunerea unei noi cereri pe anul 2018, însoțită de documentele precizate la pct. 1.

 

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Parcaje Auto de Resedință al Primăriei Sector 5, parter.

  Începând cu data de 11.03.2020, pentru prevenirea, evitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus, Serviciul  Parcaje  Auto de Reședință suspendă audiențele și programul cu publicul până la o dată viitoare ce va fi comunicată într-un anunț ulterior. Totodată, termenul de depunere a dosarelor de reînnoire a contractelor de închiriere pentru parcări de reședință, se prelungește până la data de 30.06.2020.  

Program parcări:

Luni, Marți, Joi 08.30 – 12.00 / 12.30 14.00

Miercuri:         08.30 – 12.00 / 12.30 18.00

Vineri :           08.30 – 12.00

Program audiențe:

 

 

TEL    : 021.314.43.18/int. 1121, 1139

E-mail: