Atribuirea unui loc de parcare

 

 1. Obținerea unui loc de parcare
 2. Procedura de achitare a unui loc de parcare
 3. Rezilierea contractului
 4. Contact
 5. Program

 

Atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 se face în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 124/2008 și cu modificările și completările aduse cu H.C.G.M.B. nr. 61/2009.

 

Pentru dobândirea unui loc de parcare în parcajele de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 este necesară completarea unei cereri de atribuire care se poate obține gratuit de la Serviciul Parcaje Scop Reședință sau pe care o puteți descărca de aici.

Aceasta trebuie să conțină datele personale ale solicitantului, precum și semnătura și ștampila administratorului/președintelui Asociației de locatari/proprietari, prin care se certifică faptul că solicitantul locuiește efectiv la acea adresă, anexând următoarele:

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului(talon auto ITP valabil)

După caz, se vor atașa copii ale contractului de leasing purtând numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

Dosarul complet se depune la Registratură pentru înregistrare.

 

Plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul în curs se efectuează în fiecare an, în perioada  1 ianuarie - 31 martie.

 

Cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabilește în funcție de zona (strada) unde se solicită parcarea astfel:

 • zona A 84 lei;
 • zona B 66 lei;
 • zona C 55 lei;
 • zona D 37 lei/an.

Atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință administrate de Serviciul Parcaje Scop Resedință din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 se face în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 124/2008, cu modificările și completările aduse cu H.C.G.M.B. nr. 61/2009 si prevederilor  H.C.G.M.B Nr. 139 din 30.04.2020 (Anexa 2).

 

Achitarea taxei de parcare se efectuează la:

 

 • C.E.C
 • POȘTĂ
 • OMV
 • TAXE ȘI IMPOZITE
 • LA GHIȘEUL PRIMĂRIEI
 • GHIȘEUL.RO

PENTRU RIDICAREA CONTRACTULUI  DE PARCARE PE ANUL 2021 SE SOLICITĂ URMĂTOARELE  DOCUMENTE:

 • TALON AUTO (COPIE+ORIGINAL) ITP VALABIL;
 • I./C.I (COPIE+ORIGINAL);

DUPĂ CAZ:

 • CONTRACT DE COMODAT AUT(COPIE+ORIGINAL);
 • CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE LOCUINȚĂ (COPIE+ORIGINAL);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (COPIE+ORIGINAL);
 • CERTIFICAT DE DECES (COPIE+ORIGINAL).

 Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Parcaje Auto de Resedință al Primăriei Sector 5, parter.

 TEL    : 021.314.43.18/int. 1121, 1139

 

Program parcări cu publicul:

Luni, Marți, Joi 08.30 – 12.00 / 12.30 – 14.00

Miercuri:         08.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00

Vineri :           08.30 – 12.00