ATESTAREA CA ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU

Actele necesare întocmirii dosarului pentru atestarea ca administrator de condominiu sunt următoarele:

 • Cerere-tip (care poate fi descărcată de aici);

 • Curriculum Vitae;

 • Copii de pe actele de stare civilă:

  • BI/CI;

  • Certificat de naștere;

  • Certificat căsătorie (după caz, hotărâre de divorț);

 • Copii acte studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională, emis în condițiile legii;

 • Cazier, în original;


Dosarul complet se va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 aflată la parterul instituției, sediul acesteia fiind pe Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Bucuresti, sector 5.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari, etaj 1, cam. 108, la numărul de telefon 021.314.43.18/ 021.314.46.80/ int. 186.


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri: 09.00 – 11.00

Joi: 13.00 – 16.00